Skip to main content

Intervisie en supervisie mindfulness opleidingen

Intervisie bij de opleiding tot mindfulness trainer

Start je met het Lange Traject na 1 januari 2022 dan volg je tenminste 5 uur intervisie.

In het kader van kwaliteitsbevordering is het deelnemen aan intervisiebijeenkomsten voor mindfulness trainers een belangrijk onderdeel in het leerproces.

De bijeenkomsten dienen om praktijksituaties uit de mindfulness trainingen in een groep te exploreren. Er wordt van deelnemers aan de intervisiebijeenkomsten verwacht dat zij actief deelnemen door ervaringen uit de praktijk in te brengen en actief te luisteren naar de inbreng van anderen.

De intervisiebijeenkomsten bij SeeTrue vinden online plaats via zoom en worden begeleid.

Data intervisie bijeenkomsten bij de opleiding  tot mindfulness trainerTips voor het schrijven van een intervisie verslag

Wij nodigen je uit om een verslag van ongeveer 1,5 pagina A4 te schrijven over de intervisie die je bijgewoond hebt. De ervaring leert dat het leerrendement van een intervisie door vooraf en achteraf op de intervisie te reflecteren veel groter is.

Als je de intervisies volgt als onderdeel van het lange traject tot mindfulness trainer dan is deze verslaglegging een verplicht onderdeel. Verschillende mensen hebben verschillende manieren van reflecteren. We willen daarom geen strikte regels stellen over de manier waarop je reflecteert op de intervisie.

Hieronder vind je wel een aantal tips/adviezen die je kunt overnemen als het voor jou past:

  • Het is prettig als je voorafgaand aan de intervisiebijeenkomst expliciet reflecteert op wat je graag zou willen inbrengen. Concrete actuele (trainings)situaties leveren vaak het rijkste materiaal.
  • Je kunt je casus/dilemma/uitdaging/situatie beschrijven en tevoren opsturen naar de begeleider die de intervisie bijwoont. Deze beschrijving kan gedeeld worden met de groepsgenoten van de intervisie (door jouzelf of door de begeleider). Je kunt deze beschrijving ook opnemen in je intervisieverslag.
  • Let er op dat je in je intervisieverslag de anonimiteit van zowel cursusdeelnemers als deelnemers aan de intervisiegroep respecteert. Het is niet nodig om mensen met naam te noemen.
  • Schrijf een reflectie over je inzichten in de situatie na afloop van de intervisie. Je kunt hierbij ook beschrijven hoe je verder om wilt gaan met de situatie of toekomstige vergelijkbare situaties.
  • In je intervisieverslag kun je ook beschrijven wat andere mensen hebben ingebracht. Het gaat dan niet zozeer over wat andere mensen hiervan geleerd hebben, maar om jouw perspectief en wat jouw leerpunten/inzichten waren door de inbreng van anderen.
  • Het intervisieverslag kan gedeeld worden met de groepsgenoten. Als je dit niet wilt, geef dat dan expliciet aan bij de opleider. Wij wensen je een leerzame intervisiebijeenkomst toe!
Intervisie en supervisie mindfulness opleiding

Intervisie bij de opleiding mindfulness en dementie / Tandem opleiding

Voor deelnemers die de Tandem Opleiding volgen of de Opleiding mindfulness en dementie eerder gevolgd hebben en behoefte hebben aan intervisie. Een mooie gelegenheid om samen met andere professionals uit het werkveld ervaringen uit te wisselen en vaardigheden te oefenen, onder begeleiding van onze trainer Franca Warmenhoven.

Deelname is gratis. 

Data intervisie bijeenkomsten 

Intervisie bijeenkomst 10 november 2023

Tijd: 13.30 - 15.00 uur
Online via zoom
Begeleider: Franca Warmenhoven

Intervisie en supervisie met Meike van Tilburg

Intervisie en supervisie tijdens een retraite in de bergen: 5 t/m 10 november 2023

Een bijzondere retraite speciaal voor Mindfulness trainers waarbij dagelijks ruimte is voor intervisie in kleine groepen waarbij je reflecteert op het trainerschap. (De retraite voldoet niet aan de eisen voor het Lange Traject)

Tijdens de retraite worden er twee supervisie momenten aangeboden, begeleidt door Meike van Tilburg, en kun je ervoor kiezen om dit uit te breiden met een supervisie gesprek voorafgaand en één na afloop van de retraiteweek. 

Meike is supervisor voor SeeTrue en erkend als supervisor door VVM en VMBN.

De supervisiegesprekken leveren je PE punten op die nodig zijn voor (her-)certificering als trainer.

 Intervisie en supervisie mindfulness opleiding

Supervisoren SeeTrue

  • Rob Vincken
  • Franca Warmenhoven

Supervisie

Supervisie

SeeTrue biedt ook de mogelijkheid aan dat de trainers hun individuele ervaringen kunnen delen met een supervisor. Het gaat hier om een een-op-eengesprek van 1 uur.

Deelnemers die voor 1 januari 2022 met het Lange Traject gestart zijn volgen 3 uur supervisie. Deze supervisie volg je bij een erkende supervisor terwijl je een training geeft.
Het Reflectieverslag (zie hieronder) wordt tijdens de supervisie besproken en door de supervisor beoordeeld.
 
Deelnemers die na 1 januari 2022 starten met de opleiding 'Lange Traject' krijgen te maken met zwaardere eisen vanuit de VMBN. 
Zij moeten 5 uur supervisie volgen. Deze volg je bij een erkende supervisor. Tijdens de supervisie geef je zelf een training waarover je het reflectieverslag schrijft.
Dit verslag wordt tijdens supervisie besproken en door de supervisor beoordeeld.

Je kunt je via het aanmeldformulier aanmelden voor supervisie. Klik in het formulier de supervisor aan van je voorkeur. De supervisor zal vervolgens contact met je opnemen om te zien of jullie tot een afspraak kunnen komen voor een of meerdere supervisiegesprekken.

De supervisors bij SeeTrue zijn Maartje Stroeken, Meike van Tilburg, Rob Vincken en Franca Warmenhoven. (Je kunt in het formulier meerdere keuzes voor een supervisor aangeven.)
Als je de supervisie volgt in het kader van het lange traject tot mindfulness trainer is het nodig om de supervisie te combineren met het schrijven van het reflectieverslag. Zo kun je feedback ontvangen op het verslag en daarnaast is de supervisor ook degene die het reflectieverslag zal beoordelen. 

Tips bij reflectie

Doel van mindfulness supervisie

Het creëren van een veilige, vertrouwelijke ruimte waarbinnen de mindfulness trainer de mogelijkheid heeft om te reflecteren op zijn of haar trainerschap en de verbinding hiervan met de eigen persoonlijke mindfulness oefening en het persoonlijke leven.

Mindfulness supervisie is geen therapie. Het proces van mindfulness supervisie is erop gericht om de ontwikkeling van de mindfulness trainer te stimuleren en om het inzicht in het eigen proces en in de toepassing van mindfulness in het trainerschap te verdiepen.
Praktische punten (af te spreken met je supervisor)

- Spreek tevoren af op welke manier de supervisiegesprekken plaatsvinden (live of via skype, locatie?)
- Wat zijn de kosten van de gesprekken?
- Hoe vaak zijn de gesprekken (een zekere continuïteit is aanbevolen, maar de frequentie kan afhankelijk van de behoefte van de trainer en fase van het trainerschap erg wisselend zijn)?
- Wat spreek je af over het eventueel afzeggen of verzetten van een supervisiegesprek?
- Hoe zorg je voor ‘ongestoorde tijd’? (telefoon uit, eventueel geen afspraken maken direct volgend op de supervisie of voorafgaand aan het supervisiegesprek)
- Welke voorbereiding is relevant voor je supervisiegesprek?
Voorbereiding van je supervisiegesprek

Er wordt sterk geadviseerd om je supervisiegesprek voor te bereiden. en tevoren de bespreekpunten door te sturen naar je supervisor. Dit kan een casus/dilemma/uitdaging/situatie zijn. Concrete actuele (trainings)situaties leveren vaak rijk materiaal. Voor veel mensen is het behulpzaam om je voorbereiding schriftelijk te doen en sommige supervisoren vragen dit ook expliciet van je. Samen met je supervisor kun je dan bij aanvang van het supervisiegesprek de agenda voor het gesprek bepalen. Vraag je af wat je in ieder geval aan bod wilt laten komen in het gesprek.
Afronding en verslaglegging van je supervisiegesprek

Ter afronding van je supervisiegesprek wordt vaak gevraagd om een verslag hierover te schrijven. Let erop dat je in dit verslag de anonimiteit van de mensen die je beschrijft respecteert. Je kunt een reflectie schrijven over je eigen inzichten in de situatie/casus na afloop van de supervisie. Ook kun je hierbij beschrijven hoe je verder wilt omgaan met de situatie of toekomstige vergelijkbare situaties. Het supervisieverslag kun je delen met je supervisor zodat je eventueel nog aanvullende feedback kunt ontvangen.

We wensen je veel succes en inspiratie bij je supervisiegesprekken!

Richtlijnen reflectieverslag

Als je je supervisie gesprekken doet in het kader van het lange traject tot mindfulness trainer, vragen wij je om het schrijven van je reflectieverslag in dezelfde periode te laten plaatsvinden. Het reflectieverslag wordt uiteindelijk beoordeeld door je supervisor en zeker daarom is het handig als je tussentijds de feedback van je supervisor op het verslag al mee kunt nemen. Als je het schrijven van het reflectieverslag niet combineert met de supervisiegesprekken, kan het zijn dat er extra kosten verbonden zijn aan de beoordeling van het reflectieverslag gezien de tijdsinvestering van de supervisor.

Locatie en online

Deze supervisie bijeenkomsten vinden online plaats of op locatie in overleg met de supervisor.