Skip to main content
 • Richtlijnen Reflectieverslag SeeTrue Mindfulness opleiding

  Reflectieverslag

Richtlijnen Reflectieverslag SeeTrue Mindfulness opleiding

Voor het lange traject tot mindfulness trainer wordt gevraagd een reflectieverslag van ongeveer 12 pagina’s A4 te schrijven over een 8 weekse training mindfulness die je hebt begeleid. Dit verslag kan een hulpmiddel zijn om meer bewust te worden van hoe jij je rol als mindfulnesstrainer tot expressie brengt en ervaart. Deze bewustwording kan je helpen om je verdere ontwikkeling richting te geven.

De basis van het reflectieverslag bestaat uit ‘reflectie’. Daarnaast is het helpend als je ook beschrijft wat er in een mindfulness trainingsbijeenkomst is gebeurd, het beschrijvende onderdeel van het reflectieverslag.
Het beschrijvende deel mag beknopt zijn. De nadruk in het reflectieverslag ligt op je eigen reflecteren als mindfulness trainer. Bij het schrijven ben je uitgenodigd om dat wat jij als trainer hebt ervaren tijdens de bijeenkomsten bij jezelf en bij de deelnemers mindful te laten weerklinken in het verslag. Opmerkzaamheid, nieuwsgierigheid, openheid, niet-oordelen en vriendelijkheid mogen daar leidraad bij zijn.

Let bij het schrijven er op dat je in dit verslag de anonimiteit van je deelnemers waarborgt.
Het is de bedoeling dat je dit verslag samen met je mindfulness supervisor bespreekt om je reflectie te verdiepen en eventueel aanpassingen te doen in het verslag. Dit kan gebeuren tijdens de supervisiesessies.

Onderdelen van het reflectieverslag

Hieronder wordt aangeven welke onderdelen in het reflectieverslag te vinden moeten zijn. Per onderdeel wordt een korte omschrijving gegeven van de inhoud, en enkele suggesties om je op weg te helpen bij dit onderdeel. Beperk je zeker niet alleen tot de suggesties, maar sta stil bij wat voor jou in jouw ontwikkeling het meest zinvol is om op te reflecteren rond het betreffende onderwerp.

Het reflectieverslag bevat de volgende onderdelen:

 1. Beschrijving van en reflectie op de intake
 2. Beschrijving van en reflectie op de inquiry
 3. Beschrijving van en reflectie op de afzonderlijke bijeenkomsten
 4. Beschrijving van en reflectie op het proces van een deelnemer aan je training
 5. Beschrijving van en reflectie op het groepsproces
 6. Beschrijving van en reflectie op het eigen proces tijdens de training
 7. Reflectie na afloop van de training

1. Reflectie op de intake

Omschrijf hoe de intakes voor deze training zijn gegaan, en reflecteer op je ervaringen tijdens de intakes. Je hoeft niet elke intake te beschrijven.

Intake-vragen ter suggestie:

 1. Hoe heb je de intakes aangepakt?
 2. In welke gevallen twijfelde je of deze training voor deze persoon geschikt was, en hoe ben je daarmee om gegaan?

2. Inquiry

Dit onderdeel bestaat uit twee gedeelten, A en B.

A. Per bijeenkomst geef je een beschrijving van en reflecteer je op een inquiry, die je hebt gedaan met een deelnemer. Vragen ter suggestie:

 • Hoe ligt de balans in de inquiry ten aanzien van zijn en doen?
 • Waar kon je aansluiten bij de ervaring van de deelnemer(s) en waar niet?
 • Wat zijn mijn valkuilen en aandachtspunten in de inquiry?

B. Maak tijdens de training één geluidsopname van één inquiry; van deze geluidsopname maak je een verbatim, een letterlijk verslag.

3. Beschrijving van en reflectie op de afzonderlijke bijeenkomsten

Dit onderdeel van het verslag bestaat uit een korte beschrijving van de bijeenkomst en een persoonlijke reflectie op de bijeenkomst. Gebruik per bijeenkomst ongeveer één A4tje.
Vragen ter suggestie voor het beschrijvende deel:

 • Hoe heb ik me op deze bijeenkomst voorbereid?
 • Hoe verliep de structuur van de bijeenkomst?
 • Welke programma-onderdelen zijna anbod geweest?
 • En welke programma-onderdelen niet?
 • Hoe was het tijdsmanagement van deze bijeenkomst?

Vragen ter suggestie voor het reflecterende deel:

 • Hoe voelde ik me terwijl ik de ruimte binnen ging waar ik training geef?
 • Welke ervaringen van deelnemers blijven me bij?
 • Hoe kijk ik terug op de manier waarop ik met deze ervaringen ben omgegaan in de training?
 • Hoe voelde ik mij na afloop van de bijeenkomst?
 • Aan welke aspecten zou ik, naar aanleiding van deze bijeenkomst, aandacht willen besteden in de volgende bijeenkomst?

4. Beschrijving van en reflectie op het proces van een deelnemer

Dit onderdeel van het verslag geeft het proces van een deelnemer aan je training weer.

Vragen ter suggestie:

 • Met welke intenties/verwachtingen begon deze deelnemer aan de training?
 • Hoe is het oefenen tijdens de training verlopen bij deze deelnemer?
 • Welke uitdagingen ben je als trainer tegengekomen in het begeleiden van deze deelnemer?

5. Beschrijf en reflecteer bij dit onderdeel het groepsproces tijdens deze training

Vragen ter suggestie:

 • Wat kwam ik tegen in de groep (bijv. de dynamiek tussen deelnemers onderling en tussen mezelf als trainer en de deelnemers)?
 • Op welke manier ben ik omgegaan met de aanwezige groepsdynamiek binnen deze groep?

6. Beschrijving van en reflectie op het eigen proces

Vragen ter suggestie:

 • Wat zijn mijn belangrijkste leerpunten in deze training
 • Waar zou ik de volgende training meer aandacht aan willen besteden?