• Mindfulness basisopleiding van SeeTrue (MBCT / MBSR) Mindfulness opleidingen voor professionals. Word mindfulness trainer met SeeTrue, dé opleider in mindfulness

  Mindfulness basisopleiding

Mindfulness basisopleiding: word mindfulness trainer

De basisopleiding tot mindfulness trainer leidt op om mindfulness trainingen te geven in de MBCT / MBSR traditie (mindfulness based cognitive therapy en mindfulness based stress reduction).

Mindfulness trainer worden met SeeTrue

De basisopleiding vormt een afgerond geheel en biedt een goede basis om mindfulness trainingen te begeleiden. Wel denken wij dat verdere bestudering en beoefening van mindfulness nodig blijft. Hierbij gaan wij er vanuit dat deelnemers vanwege hun verschillende achtergronden en interesses verschillende behoeften zullen hebben aan verdere verdieping. Ons vervolgprogramma bevat dan ook een aantal keuzemodules.

Wij gaan er vanuit dat mensen die mindfulness trainingen gaan verzorgen ook zelf actieve beoefenaars van mindfulness zijn. Binnen de opleiding tot mindfulness trainer zal dan ook veel aandacht besteed worden aan het opzetten of onderhouden van een eigen mindfulness oefenpraktijk.

SeeTrue leidt trainers op om mindfulness trainingen te geven aan mensen met wie men op grond van de vooropleiding kan en mag werken. Kom je bijvoorbeeld uit de onderwijs- of coachingswereld, dan leidt deze opleiding niet op tot het verzorgen van mindfulness trainingen voor mensen met een psychiatrische stoornis. Heb je een ggz-achtergrond dan kun je deze opleiding gebruiken om mindfulness in te zetten binnen de ggz.

SeeTrue heeft getracht de voorwaarden voor deelneming laag te houden, zodat zoveel mogelijk mensen mindfulness trainer of therapeut kunnen worden.

De mindfulness basisopleiding 

 Blended Mindfulness basisopleiding

Mindfulness basisopleiding

Online - Blended - Op locatie

Online opleiding: alle opleidingsdagen online via zoom. 

Blended opleiding: 4 opleidingsdagen op locatie. 

Op locatie opleiding: 7 opleidingsdagen op locatie. 

Studiebelastingsuren:

 • 1 uur introductiebijeenkomst via zoom
 • 24,5 uren opleidingsbijeenkomsten 
 • 22,5 uren begeleide oefenbijeenkomsten 
 • 96 uren voorbereidingstijd: online leeromgeving, eigen beoefening en literatuurstudie.

Toegang tot de SeeTrue community en de online leeromgeving met teachings, meditaties en how-to's

Verplichte literatuur: 'Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie', Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams & John D. Teasdale

 Mindfulness basisopleiding via STAP budget

Meld je bij ons aan voor een mindfulness opleiding + STAP-aanmeldingsbewijs en vraag op 3 juli 2023 budget aan

 • Profiteer ook van de mogelijkheid STAP-budget aan te vragen voor onze basis- en speciale Mindfulness opleidingen.
Inhoud van de mindfulness opleiding

In de basisopleiding tot mindfulness trainer komen onder andere aan bod:

 • een verdiepende exploratie in de persoonlijke beoefening van mindfulness
 • de structuur en inhoud van het mindfulness programma (MBSR en MBCT) van acht bijeenkomsten
 • oefenen in het begeleiden van mindfulness meditaties
 • oefenen in inquiry, de verdiepende dialoog, onder andere met specifieke voorbeelden
 • trainersperspectief geworteld in eigen oefening
 • reflecties op het mindfulness trainerschap en het verder ontwikkelen van trainerskwaliteiten
 • theoretische achtergronden van mindfulness
 • literatuurstudie
 • afwisselend werken in kleine groepen en plenair.

De opleidingsdagen kunnen beschouwd worden als ‘terugkomdagen’, waarbij een belangrijk deel van het leerproces (literatuurstudie, meditatiebeoefening en -begeleiding) in de tussenliggende periodes ligt. Na afloop van de basisopleiding is het mogelijk en aanbevolen om deel te nemen aan intervisies. Deze worden via SeeTrue kosteloos aangeboden.

Wat maakt de opleiding zo bijzonder?

 • De mindfulness basisopleiding vormt de ideale instap richting je mindfulness trainerschap.
 • Je leert over alle verschillende aspecten van een mindfulness training in de MBCT / MBSR traditie (mindfulness based cognitive therapy en mindfulness based stress reduction).
 • De basisopleiding geeft je dus een stevige basis als trainer. Wij gaan er vanuit dat mensen die mindfulness trainingen gaan verzorgen ook zelf actieve beoefenaars zijn.
 • De opleiding helpt je als trainer in opleiding om snel een uitgebreide kennis en ervaring op te bouwen, waardoor je na afronding al een stevige basis hebt voor je trainerschap.
 • Er wordt een belangrijke nadruk gelegd op oefenen waardoor je meteen verschillende trainersvaardigheden gaat opbouwen.
 • Je oefent onder meer met het leren begeleiden van meditaties en inquiry, en het geven van teachings.
 • Iedere week zal er ook ruimte zijn om stil te staan bij je eigen proces als trainer via groepscoaching.
 • Waar sta je als trainer? Welke sterktes en uitdagingen merk je op? Waar leidt dit mindfulness pad mij naartoe?

Even op een rijtje - Mindfulness opleidingen: online, blended en op locatie in verschillende steden in het land

Varianten in de basisopleidingen

De online mindfulness basisopleiding

Kosten 1150 euro

De opleiding start met een online introductiebijeenkomst.

De online basisopleiding is opgebouwd uit 7 online opleidingsbijeenkomsten. Je bereid je op elke bijeenkomst voor mbv het online programma (teachings, oefeningen en how to's). Na elke opleidingsbijeenkomst volgen er een of meerdere oefengroep sessies.

Optioneel: 2 extra open oefengroepen

De blended mindfulness basisopleiding

Kosten 1250 euro

De opleiding start met een online introductiebijeenkomst.

De Blended basisopleiding is opgebouwd uit 4 fysieke opleidingsbijeenkomsten. Je bereid je op elke bijeenkomst voor mbv het online programma (teachings, oefeningen en how to's). Na elke opleidingsbijeenkomst volgen er een of meerdere oefengroep sessies.

Optioneel: 2 extra open oefengroepen

Op locatie mindfulness basisopleiding

Op locatie mindfulness basisopleiding

Kosten 1350 euro

De opleiding start met een online introductiebijeenkomst.

De 'Op locatie' basisopleiding is opgebouwd uit 7 fysieke opleidingsbijeenkomsten. Je bereid je op elke bijeenkomst voor mbv het online programma (teachings, oefeningen en how to's).

Optioneel: 2 extra open oefengroepen

Reacties deelnemers op de mindfulness basisopleiding

"Wat een ontdekkingstocht was het! Acht weken onderdompelen in mindfulness was - eerlijk is eerlijk - niet alleen maar mindful. Deze opleiding is een reis in de wereld van mindfulness en een reis in je eigen binnenwereld."  Marieke

Accreditatie mindfulness basisopleiding en erkenning door de beroepsvereniging

De Mindfulness basisopleidingen zijn door beide beroepsverenigingen, het VMBN en VVM, erkend. 

Onze Mindfulness basisopleidingen zijn ook geaccrediteerd en erkend door VGCT, FGzPT, NIP ELP Herregistratie, NIP A&O / A&G, Registerplein, NOBCO, V&V en Register Zorgprofessionals, Verpleegkundig Specialisten Register,  SKB-C en Register Vaktherapie.

Er komen regelmatig accreditaties bij of zijn in aanvraag. Soms valt er ook een af. Check daarom steeds de actuele lijst met accreditaties.

Als je een bepaald accreditatie nodig hebt of als je vragen hebt over erkenning dan neem voor aanvang van de opleiding contact met ons op.

Wij zijn de opleiders van SeeTrue

De Mindfulness opleiding wordt verzorgd door Franca Warmenhoven, (opgeleid tot huisarts, docent Universiteit Maastricht), Bert Hoogstad (GZ-psycholoog), Rob Vincken (psycho-sociaal therapeut) en Marieke Delannoy (bewegings en danstherapeut/opleider).

Rob Vincken

Rob Vincken

Marieke Delannoy

Franca Warmenhoven

Franca Warmenhoven

Bert Hoogstad

Bert Hoogstad

Kort en lang traject

Kleine groepen

€ 1150 tot € 1350

Geaccrediteerd

sinds 2008 meer dan 2000 tevreden deelnemers

STAP-budget