• Mindfulness basisopleiding van SeeTrue (MBCT / MBSR) Mindfulness opleidingen voor professionals. Word mindfulness trainer met SeeTrue, dé opleider in mindfulness

  Mindfulness basisopleiding

Mindfulness basisopleiding: word mindfulness trainer

De basisopleiding tot mindfulness trainer leidt op om mindfulness trainingen te geven in de MBCT / MBSR traditie (mindfulness based cognitive therapy en mindfulness based stress reduction).

Mindfulness trainer worden met SeeTrue

De basisopleiding vormt een afgerond geheel en biedt een goede basis om mindfulness trainingen te begeleiden. Wel denken wij dat verdere bestudering en beoefening van mindfulness nodig blijft. Hierbij gaan wij er vanuit dat deelnemers vanwege hun verschillende achtergronden en interesses verschillende behoeften zullen hebben aan verdere verdieping. Ons vervolgprogramma bevat dan ook een aantal keuzemodules.

Wij gaan er vanuit dat mensen die mindfulness trainingen gaan verzorgen ook zelf actieve beoefenaars van mindfulness zijn. Binnen de opleiding tot mindfulness trainer zal dan ook veel aandacht besteed worden aan het opzetten of onderhouden van een eigen mindfulness oefenpraktijk.

SeeTrue leidt trainers op om mindfulness trainingen te geven aan mensen met wie men op grond van de vooropleiding kan en mag werken. Kom je bijvoorbeeld uit de onderwijs- of coachingswereld, dan leidt deze opleiding niet op tot het verzorgen van mindfulness trainingen voor mensen met een psychiatrische stoornis. Heb je een ggz-achtergrond dan kun je deze opleiding gebruiken om mindfulness in te zetten binnen de ggz.

SeeTrue heeft getracht de voorwaarden voor deelneming laag te houden, zodat zoveel mogelijk mensen mindfulness trainer of therapeut kunnen worden.

De mindfulness basisopleiding 

Aan jou de keuze! Online, blended of op locatie.

 Online Zoom Mindfulness basisopleiding

Online Opleiding via Zoom

Mindfulness basisopleiding
 • 7 live ZOOM opleidingsbijeenkomsten (3,5 u/sessie)
 • 9 live ZOOM begeleide oefenbijeenkomsten (2,5 u/sessie)
 • Toegang tot online leeromgeving met teachings, meditaties en how-to's
 • Toegang tot de I AM SeeTrue community

   Kosten € 1150

Met € 1000 STAP-budget

Studiebelasting Online Opleiding
 • Opleidingsbijeen-komsten: 24,5 uren
 • Oefengroepen: 22,5 uren
 • E-modules: 12 uren
 • Literatuurstudie: 23 uren
 • Verplichte literatuur: 'Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie', Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams & John D. Teasdale
 Blended Mindfulness basisopleiding

Blended Opleiding

Mindfulness basisopleiding
 • 4 opleidings-bijeenkomsten op locatie (7 u/sessie)
 • 8 live ZOOM begeleide oefenbijeenkomsten (2,5 u/sessie)
 • Toegang tot online leeromgeving met teachings, meditaties en how-to's
 • Toegang tot de I AM SeeTrue community

  Kosten € 1250

Met € 1000 STAP-budget

Studiebelasting Blended Opleiding
 • Opleidingsbijeenkomsten: 28 uren
 • Oefengroepen: 20 uren
 • E-modules: 12 uren
 • Literatuurstudie: 23 uren
 • Verplichte literatuur: 'Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie', Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams & John D. Teasdale
 Op locatie Mindfulness basisopleiding

Opleiding op Locatie

Mindfulness basisopleiding
 • 7 opleidings-bijeenkomsten (7 u/sessie) op locatie, waarin oefenen geïntegreerd is
 • Toegang tot online leeromgeving met teachings, meditaties en how-to's
 • Toegang tot de I AM SeeTrue community
 • Optioneel: 2 live ZOOM begeleide oefenbijeenkomsten (2,5 uur)

  Kosten € 1350

Met € 1000 STAP-budget

Studiebelasting Op locatie Opleiding
 • Opleidingsbijeen-komsten: 49 uren
 • E-modules: 12 uren
 • Literatuurstudie: 23 uren
 • Verplichte literatuur: 'Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie', Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams & John D. Teasdale
 Mindfulness basisopleiding via STAP budget

Meld je bij ons aan voor een mindfulness opleiding + STAP-aanmeldbewijs en vraag op 28 februari 2023 budget aan

 • Profiteer ook van de mogelijkheid STAP-budget aan te vragen voor onze basis- en speciale Mindfulness opleidingen.
Inhoud van de mindfulness opleiding

In de basisopleiding tot mindfulness trainer komen onder andere aan bod:

 • een verdiepende exploratie in de persoonlijke beoefening van mindfulness
 • de structuur en inhoud van het mindfulness programma (MBSR en MBCT) van acht bijeenkomsten
 • oefenen in het begeleiden van mindfulness meditaties
 • oefenen in inquiry, de verdiepende dialoog, onder andere met specifieke voorbeelden
 • trainersperspectief geworteld in eigen oefening
 • reflecties op het mindfulness trainerschap en het verder ontwikkelen van trainerskwaliteiten
 • theoretische achtergronden van mindfulness
 • literatuurstudie
 • afwisselend werken in kleine groepen en plenair.

De opleidingsdagen kunnen beschouwd worden als ‘terugkomdagen’, waarbij een belangrijk deel van het leerproces (literatuurstudie, meditatiebeoefening en -begeleiding) in de tussenliggende periodes ligt. Na afloop van de basisopleiding is het mogelijk en aanbevolen om deel te nemen aan intervisies. Deze worden via SeeTrue kosteloos aangeboden.

Reacties deelnemers op de mindfulness basisopleiding

"Wat een ontdekkingstocht was het! Acht weken onderdompelen in mindfulness was - eerlijk is eerlijk - niet alleen maar mindful. Deze opleiding is een reis in de wereld van mindfulness en een reis in je eigen binnenwereld."  Marieke

Structuur van de opleiding

Structuur van de opleiding 


Om deze verschillende invalshoeken van de opleiding zo goed mogelijk te ondersteunen, is er gekozen voor een structuur waarin kennis en ervaring opdoen en oefenen elkaar afwisselen. Hoe ziet dit er uit? 


Online programma 

Voorafgaand aan elke opleidingsbijeenkomst bekijk je het online programma. Dit programma biedt een hele reeks aan teachings, oefeningen en how to's (1,5 - 2 uur), als voorbereiding op de opleidingsbijeenkomst van die week. Aan bod komen de belangrijke thema’s van mindfulness, teachings, de mindfulness oefeningen en het trainerschap.

Opleidingsbijeenkomsten

De opleidingsbijeenkomst, waarin je samenkomt met de opleider en je collega-trainers in opleiding, biedt de mogelijkheid om samen te reflecteren op de thema's van het online programma die je bekeken hebt en je verder te verdiepen. Daarnaast oefen je met het begeleiden van de meditaties en de verschillende trainers vaardigheden. Je staat voortfurend stil bij je eigen proces als trainer. 

Wekelijkse oefengroepsesssies

Tussen de opleidingsbijeenkomsten neem je, wekelijks, deel aan oefengroepsesssies.

Tijdens deze Live ZOOM oefensessies ga je onder begeleiding aan de slag, samen met je collega-trainers in opleiding, om je het geleerde in de bijeenkomsten eigen te maken. Centraal staat het oefenen met onder meer meditaties, teachings en inquiry.

Verplichte literatuur

“Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie” van Segal, Williams en Teasdale (2e druk, 2013, uitgeverij Nieuwezijds. € 59,95 (zelf aan te schaffen).

Dit standaardwerk over op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT) bij depressie bevat alle essentiële kennis en vaardigheden voor professionals in de gezondheidszorg die MBCT willen aanbieden.

Deze tweede editie is sterk uitgebreid met de meest recente wetenschappelijke en klinische inzichten. Het bevat nieuwe hoofdstukken over het inleidende gesprek, zelfcompassie, de groepsbespreking achteraf, de optie van een mindfulnessmeditatiedag en de drie minuten ademruimte. Tevens bevat het een up-to-date overzicht van de resultaten van studies naar de effectiviteit van MBCT bij zowel depressie als andere psychische en lichamelijke problemen.

Wat maakt deze basisopleiding bijzonder?

 • De mindfulness basisopleiding vormt de ideale instap richting je mindfulness trainerschap.
 • Je leert over alle verschillende aspecten van een mindfulness training in de MBCT / MBSR traditie (mindfulness based cognitive therapy en mindfulness based stress reduction).
 • De basisopleiding geeft je dus een stevige basis als trainer. 
Wij gaan er vanuit dat mensen die mindfulness trainingen gaan verzorgen ook zelf actieve beoefenaars zijn.
 • De opleiding helpt je als trainer in opleiding om snel een uitgebreide kennis en ervaring op te bouwen, waardoor je na afronding al een stevige basis hebt voor je trainerschap.
 • Er wordt een belangrijke nadruk gelegd op oefenen waardoor je meteen verschillende trainersvaardigheden gaat opbouwen.
 • Je oefent onder meer met het leren begeleiden van meditaties en inquiry, en het geven van teachings.

 • Iedere week zal er ook ruimte zijn om stil te staan bij je eigen proces als trainer via groepscoaching.
 • Waar sta je als trainer? Welke sterktes en uitdagingen merk je op? Waar leidt dit mindfulness pad mij naartoe?

Nog even op een rijtje - Mindfulness opleidingen: online, blended en op locatie in verschillende steden in het land

Varianten in de basisopleidingen

De online mindfulness basisopleiding

De online basisopleiding is opgebouwd uit 7 online opleidingsbijeenkomsten (3,5 uren). Je bereid je op elke bijeenkomst voor mbv het online programma (teachings, oefeningen en how to's). Na elke opleidingsbijeenkomst volgen er een of meerdere oefengroep sessies  (2,5 uren en 9 in totaal).

Optioneel: 2 extra open oefengroepen

De blended mindfulness basisopleiding

De Blended basisopleiding is opgebouwd uit 4 fysieke opleidingsbijeenkomsten (7 uren). Je bereid je op elke bijeenkomst voor mbv het online programma (teachings, oefeningen en how to's). Na elke opleidingsbijeenkomst volgen er een of meerdere oefengroep sessies  (2,5 uren, 8 in totaal).

Optioneel: 2 extra open oefengroepen

Op locatie mindfulness basisopleiding

Op locatie mindfulness basisopleiding

De 'Op locatie' basisopleiding is opgebouwd uit 7 fysieke opleidingsbijeenkomsten (7 uren). Je bereid je op elke bijeenkomst voor mbv het online programma (teachings, oefeningen en how to's).

Optioneel: 2 extra open oefengroepen

Accreditatie mindfulness basisopleiding en erkenning door de beroepsvereniging

De Mindfulness basisopleidingen zijn door beide beroepsverenigingen, het VMBN en VVM, erkend. 

Onze Mindfulness basisopleidingen zijn ook geaccrediteerd en erkend door VGCT, FGzPT, NIP ELP Herregistratie, NIP A&O / A&G, Registerplein, NOBCO, V&V en Register Zorgprofessionals, Verpleegkundig Specialisten Register,  SKB-C en Register Vaktherapie.

Er komen regelmatig accreditaties bij of zijn in aanvraag. Soms valt er ook een af. Check daarom steeds de actuele lijst met accreditaties.

Als je een bepaald accreditatie nodig hebt of als je vragen hebt over erkenning dan neem voor aanvang van de opleiding contact met ons op.

Wij zijn de opleiders van SeeTrue

De Mindfulness opleiding wordt verzorgd door Franca Warmenhoven, (opgeleid tot huisarts, docent Universiteit Maastricht), Bert Hoogstad (GZ-psycholoog), Rob Vincken (psycho-sociaal therapeut) en Marieke Delannoy (bewegings en danstherapeut/opleider).

De oefengroepen worden gefaciliteerd door Stephanie Ponsioen (gezondheid-en sociaal psychologe), Anneloes Geerling (gezondheid-en sociaal psychologe) en Iris Lemmens (psychologe, coach).

Anneloes Geerling

Anneloes Geerling

Stephanie Ponsioen

iris lemmens

Iris Lemmens

Rob Vincken

Rob Vincken

Marieke Delannoy

Franca Warmenhoven

Franca Warmenhoven

Bert Hoogstad

Bert Hoogstad

Kort en lang traject

Kleine groepen

€ 1150 tot € 1350

Geaccrediteerd

sinds 2008 meer dan 2000 tevreden deelnemers

STAP-budget