Skip to main content

Drie gecertificeerde mindfulness trajecten

De vervolgopleidingen tot mindfulness trainer zijn bedoeld voor mindfulness trainers die de basisopleiding tot mindfulness trainer afgerond hebben en zich willen verdiepen of verbreden. SeeTrue is gecertificeerd voor de volgende drie trajecten:

  • SeeTrue VVM traject
  • SeeTrue mindfulness register traject 
  • Afronding van het oude VMBN 'Lange Traject' voor mensen die voor 1 sept 23 gestart zijn met hun mindfulness opleiding

Zie hieronder voor uitgebreidere beschrijvingen van de verschillende trajecten.

Vergoeding zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt mindfulness bij burn-out onder bepaalde voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat men een van de drie trajecten heeft afgerond.

Moeilijke keuze: VVM of Mindfulness Register?

Het SeeTrue VVM traject is aanzienlijk korter en goedkoper en biedt toegang tot de zorgverzekeraar. De erkenning door de VVM is 5 jaar geldig.

Het SeeTrue Mindfulness Register traject is langer en biedt een degelijke uitgebreide mindfulness opleiding. Deze opleiding is een stuk duurder en in eerste instantie maar 3 jaar geldig, waarbij je nog een extra 60 uurs opleiding moet volgen. Ook dit traject biedt toegang tot de zorgverzekeraar.

Een mooie middenweg is om eerst het SeeTrue VVM traject te volgen, waarbij de vervolgopleiding bestaat uit de 8 dagen vaardigheidstraining. Hiermee heb je toegang tot de zorgverzekeraar. Daarnaast zijn de vaardigheidstrainingen óók onderdeel van het SeeTrue mindfulness register traject. Zo kun je het SeeTrue VVM traject ook in een later stadium aanvullen tot het Mindfulness Register traject. 

SeeTrue VVM traject

Mindfulness training als deelnemer
Basisopleiding mindfulness 7 dagen

2 dagen mindfulness in groepen, veiligheid, ethics en inclusie*
1 dag vaardigheidstraining mindful bewegen
1 dag vaardigheidstraining inquiry
4 dagen mindfulness gerelateerde opleiding naar eigen keuze 

5 etmalen stilteretraite

Zelfstandig een mindfulness training begeleiden, inclusief 3 uur supervisie en een reflectieverslag

Registratie 5 jaar geldig

*Mensen die niet met groepen werken kunnen 2 andere vaardigheidstrainingen kiezen

Invulling van dit traject in overleg met josee @ seetrue.com

SeeTrue Mindfulness Register Traject

Mindfulness training als deelnemer volgen
Basisopleiding mindfulness 7 dagen

2 dagen mindfulness in groepen, veiligheid, ethics en inclusie
1 dag vaardigheidstraining mindful bewegen
1 dag vaardigheidstraining inquiry
1 dag vaardigheidstraining meditaties begeleiden
1 dag vaardigheidstraining teachings
1 dag vaardigheidstraining complexe situaties
1 dag vaardigheidstraining embodiment
2 dagen deep mindfulness en boeddhistische psychologie (verdeeld over meerdere sessies)
1 dag psychologie, psychopathologie, intake en contra-indicaties
1 dag 'Engaged Mindfulness'

5 etmalen stilteretraite

Zelfstandig een mindfulness training begeleiden, inclusief 5 uur supervisie en een reflectieverslag
5 uur intervisie

Registratie 3 jaar geldig
Binnen deze 3 jaar dient er nog een vervolgopleiding van 60 uur te worden afgerond en 5 uur extra supervisie en 5 uur intervisie. Daarna is de herregistratie na 5 jaar.

Invulling van dit traject in overleg met josee @ seetrue.com

Het vroegere 'Lange Traject' van de VMBN

Met het opzetten van het mindfulness register is er afgesproken dat studenten die voor 1 sept 2023 al in een traject zitten, dit traject onder de oude voorwaarden mag afronden. 

Dat betekent dat de eisen voor het oude 'lange traject' voor deze groep mensen nog gelden. Aangezien SeeTrue niet meer alle onderdelen van het oude 'lange traject' aanbiedt, is er afgesproken dat oude trajectonderdelen vervangen mogen worden door gecertificeerde onderdelen van het 'SeeTrue Mindfulness Register traject'.

Info over het vroegere SeeTrue VMBN lange traject

Neem hiervoor contact op met josee @ seetrue.com.

Let op!

Certificeringseisen vanuit de beroepsverenigingen en vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars kunnen veranderen. SeeTrue zal proberen hierop zo goed mogelijk in te spelen, maar er zijn geen garanties mogelijk. Zowel zorgverzekeraars als beroepsverenigingen en SeeTrue kunnen hun eisen en voorwaarden tussentijds bijstellen of anders interpreteren.

Je eigen traject

Je hoeft geen van de 'erkende' trajecten te doorlopen en kunt natuurlijk ook je helemaal laten leiden door waar je op een bepaald moment behoefte aan hebt. Later kun je nog altijd kijken of jouw pad in een van de 'erkende' trajecten past, als je daar behoefte aan zou krijgen.

Alle mindfulness vervolgopleidingen zijn ook los te volgen.