Skip to main content

Vier trajecten

De vervolgopleiding tot mindfulness trainer is bedoeld voor mindfulness trainers die de basisopleiding tot mindfulness trainer afgerond hebben en zich willen verdiepen of verbreden. SeeTrue is gecertificeerd voor de volgende drie trajecten:

  • SeeTrue VVM traject
  • SeeTrue mindfulness register traject 
  • Afronding van het oude VMBN 'Lange Traject' voor mensen die voor 1 sept 23 gestart zijn met hun mindfulness opleiding
  • Het vrije traject

Vergoeding zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt mindfulness bij burn-out onder bepaalde voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat men een van de drie trajecten heeft afgerond.

SeeTrue VVM traject

Mindfulness training als deelnemer
Basisopleiding mindfulness 7 dagen

2 dagen mindfulness in groepen, veiligheid, ethics en inclusie*
1 dag vaardigheidstraining mindful bewegen
1 dag vaardigheidstraining inquiry
4 dagen mindfulness gerelateerde opleiding naar eigen keuze 

5 etmalen stilteretraite

Zelfstandig een mindfulness training begeleiden, inclusief 3 uur supervisie en een reflectieverslag

Registratie 5 jaar geldig

*Mensen die niet met groepen werken kunnen 2 andere vaardigheidstrainingen kiezen

Invulling van dit traject in overleg met josee @ seetrue.com

SeeTrue Mindfulness Register Traject

Mindfulness training als deelnemer volgen
Basisopleiding mindfulness 7 dagen

2 dagen mindfulness in groepen, veiligheid, ethics en inclusie
1 dag vaardigheidstraining mindful bewegen
1 dag vaardigheidstraining inquiry
1 dag vaardigheidstraining meditaties begeleiden
1 dag vaardigheidstraining teachings
1 dag vaardigheidstraining complexe situaties
1 dag vaardigheidstraining embodiment
2 dagen deep mindfulness en boeddhistische psychologie (verdeeld over meerdere sessies)
1 dag psychologie, psychopathologie, intake en contra-indicaties
1 dag 'Engaged Mindfulness'

5 etmalen stilteretraite

Zelfstandig een mindfulness training begeleiden, inclusief 5 uur supervisie en een reflectieverslag
5 uur intervisie

Registratie 3 jaar geldig
Binnen deze 3 jaar dient er nog een vervolgopleiding van 60 uur te worden afgerond en 5 uur extra supervisie en 5 uur intervisie. Daarna is de herregistratie na 5 jaar.

Invulling van dit traject in overleg met josee @ seetrue.com

Het vrije traject

Je kiest een opleiding en voelt daarna waar je nog behoefte aan hebt. Je werkt een tijdje met mindfulness en kijkt welke opleiding aansluit. Je eigen pad bewandelen op jouw manier.

Alle mindfulness trajectonderdelen zijn ook los te volgen.  

Het vroegere 'Lange Traject' van de VMBN

Met het opzetten van het mindfulness register is er afgesproken dat studenten die voor 1 sept 2023 al in een traject zitten, dit traject onder de oude voorwaarden mag afronden. 

Dat betekent dat de eisen voor het oude 'lange traject' voor deze groep mensen nog gelden. Onder voorbehoud dat het register deze afspraken niet tussentijds wijzigt of anders interpreteert.

Let op!

Certificeringseisen vanuit de beroepsverenigingen en vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars kunnen veranderen. SeeTrue zal proberen hierop zo goed mogelijk in te spelen, maar er zijn geen garanties mogelijk. Zowel zorgverzekeraars als beroepsverenigingen en SeeTrue kunnen hun eisen en voorwaarden tussentijds bijstellen of anders interpreteren.