Skip to main content
  • SeeTrue is CRKBO gecertificeerd

    SeeTrue is CRKBO gecertificeerd

SeeTrue is CRKBO gecertificeerd

SeeTrue is CRKBO gecertificeerd, wat betekent dat?

CRKBO staat voor Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

De Belastingdienst stelt inschrijving in een CRKBO-register voor onderwijsinstituten en zelfstandig werkende docenten als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. SeeTrue is dus CRKBO gecertificeerd en wat dat betekent, leggen we hieronder uit.

Voor- en nadelen van een BTW-vrijstelling

Het voordeel van een BTW-vrijstelling is dat wij u als klant een lagere prijs in rekening kunnen brengen.

Dit speelt met name omdat wij beroepsonderwijs verzorgen aan instellingen of personen die geen BTW kunnen verrekenen. Dit kan zijn omdat zij van BTW zijn vrijgesteld (bijvoorbeeld zorginstellingen), of omdat ze eindafnemer (privé personen) zijn.

Het nadeel van een BTW-vrijstelling is dat wij zelf geen BTW kunnen verrekenen (‘terugkrijgen’) over bedrijfsgerichte investeringen of aankopen ten behoeve van activiteiten als beroepsonderwijs verzorgende instelling of docent.

De BTW-onderwijsvrijstelling

Beroepsopleidingen zijn vrijgesteld van de heffing van BTW als ze als ze wettelijk erkend zijn in het kader van WEB of WHW. Hieronder vallen onder andere de officiële (V)MBO-, HBO-, en WO-opleidingen. Een niet-wettelijk erkende beroepsopleiding kan toch voor vrijstelling in aanmerking komen als ze wordt aangeboden door een instelling die ingeschreven is in het CRKBO Register Instellingen, of door een zelfstandig werkende docent die is ingeschreven in het CRKBO Register Docenten.

De BTW-vrijstelling geldt alleen voor beroepsonderwijs. Instellingen of docenten die daarnaast algemeen vormend onderwijs, advisering, vrijetijdscursussen of andere diensten aanbieden moeten over de opbrengsten uit deze activiteiten wél BTW afdragen. Of een cursus of dienst onder beroepsonderwijs valt, bepaalt de Inspecteur van Belastingen.