• Opleiding tot compassietrainer - Mindfulness opleidingen voor professiona. Word mindfulness trainer met SeeTrue, dé opleider in mindfulness

Trainersopleiding Mindfulness en compassie (MBST)
4 dagen online en 2 dagen op locatie

De trainersopleiding Mindfulness en Compassie is een door Registerplein geaccrediteerde opleiding die bedoeld is voor trainers in MBSR/MBCT en professionals zoals (G)Gz-hulpverleners, leraren, coaches die ervaring hebben in mindfulness-based werken (MBSR/MBCT, ACT, DGT) en die in hun eigen beoefening en in het werken met de MBCT-methode compassie gerichte verdieping zoeken om individueel en of in groepsverband te werken met compassie gerichte oefeningen.

De opleiding telt mee als 2 keuzedagen binnen de Lange Traject-opleiding. Deze opleiding kun je ook volgen als mindfulness trainer of professional als je (nog) niet kiest voor het "Lange Traject".

Specificaties Trainersopleiding Mindfulness en compassie

MBST (Mindfulness Based Self-compassion Training)

Data online
3, 17, 24 feb en 10 maart 2023
Tijden Online
9.30 - 17.00 uur
Data Huissen
31 maart en 1 april 2023 met 1 overnachting
Tijden Huissen
31 maart: 10.00 - 17.30 uur en 1 april: 9.30 - 17.00 uur
5 Online oefengroepen
Elke opleidingsbijeenkomst wordt opgevolgd door een oefengroepsessie waarin je als deelnemer zelfstandig in een kleine groep oefent met het thema van de voorafgaande opleidingsbijeenkomst.
Opleider
David Dewulf
Opleidingskosten
1400 euro
Verblijfskosten Huissen
170 euro voor 2 dagen verblijf (incl. maaltijden en 1 overnachting in een 1 pers. kamer)
STAP-budget voor deze startdatum niet meer mogelijk
Bij toekenning van het STAP-budget is er een vergoeding van 1000 euro die SeeTrue van het UWV ontvangt.
Factuur eigen bijdrage van 570 euro
à 400 euro opleidingskosten plus 170 euro verblijfskosten Huissen
Vereiste vooropleiding
Ervaring met mindfulness, zelfcompassie of gelijkaardig. De Mindfulness basisopleiding wordt sterk aanbevolen, maar is niet verplicht
Contacturen
Opleidingsbijeenkomst 36 uren. Oefengroepsessies: 10 uren.
Literatuurstudie + opdrachten
Opdracht 2 uren. literatuur 14 uren: 'Zelfcompassie in training en therapie', David Dewulf. Aanbevolen: De weg van zelfcompassie, van kwetsbaarheid naar veerkracht, David Dewulf (2016).
Lesmaterialen
Werkboek 8-weekse MBST-training, meditaties, MBST Trainershandleiding, Overzicht van de trainingssessies MBST-training
Lange Traject
Telt mee voor 2 keuze-themadagen in het Lange Traject.
Accreditatie
Registerplein 62 punten: Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners, GGZ-Agogen, GHO, Kinderwerkers / Jongerenwerkers, Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg, Maatschappelijk werk, Mantelzorgmakelaars, Psychodiagnostisch Werkenden, Sociaal Agogen, Sociaal Werker, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Opleiding tot compassietrainer david dewulf

De opleider: David Dewulf

Dr. David Dewulf is oprichter van I AM. Hij ontwierp bijna 20 jaar lang samen met zijn team het aanbod van I AM.

David is arts en introduceerde het begrip Mindfulness in Vlaanderen. Hij volgde opleidingen over de hele wereld en legde zich toe op Mindfulness, Tao, Life Coaching en Mind/Body Medicine. Hij gaf lezingen in Harvard (post graduaat) en werkte jaren lang samen met de universiteit Gent en met KU Leuven in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar effecten van Mindfulness en compassie.

Momenteel richt David zich op het verder ontwikkelen van de (trainers)opleidingen en op het geven van lezingen in binnen- en buitenland, om zijn kennis en wijsheid zo breed mogelijk te delen en verspreiden.

David is auteur van 15 boeken over mindfulness en compassie zoals o.a een aantal trainersboeken 'Mindfulness bij stress, burn-out en depressie' (Integratie van MBSR & MBCT), 'Mindfulnesstraining voor jongeren' (Stappenplan voor hulpverleners) en 'Zelfcompassie in training en therapie'.

Hij houdt van verre landen, nieuwe culturen ontdekken en van zijn prachtige kinderen.

Zelf-compassie en Compassie

Zelfcompassie wint steeds meer aan belang als aanvulling op mindfulness. Het oefenen in zelfcompassie heeft een positieve invloed op motivatie en gedrag. Zelfcompassie ondersteunt om gezonder te leven. Training in zelfcompassie helpt ook jou als professional om in contact te komen met je eigen, vaak verborgen, kwetsbaarheid. Tijdens dit proces ontdek je de kracht en verbinding met iets diepers in jezelf, iets wezenlijks van waaruit de kwetsbare verbinding met de ander gemaakt kan worden. David vertelt in de video wat compasie voor hem betekent, de waarde van compassie voor ons als mens en als professional.
4 opleidingsdagen online en 2 dagen op locatie in het Dominicanenklooster in Huissen

4 opleidingsdagen online en 2 dagen op locatie in het Dominicanenklooster in Huissen

Deze vernieuwde 6 dagen compassie opleiding, een combinatie van 4 dagen online en 2 dagen op locatie, maakt het mogelijk om elkaar de laatste 2 dagen live te  ontmoeten en samen te kunnen oefenen in het prachtige Dominicanenklooster in Huissen.
 
Het Dominicanenklooster in Huissen (Nederland) is gelegen op een mooi domein in een prachtige omgeving aan de oevers van de Rijn.

Bij mooi weer kun je heerlijk vertoeven op het terras bij het klooster en in de prachtige kloostertuin met verschillende stilteplekken. In het klooster is er ook een stilteruimte om te mediteren.

Nabij het klooster is een grote vijver waar je een wandeling rond kunt maken.

Verblijfkosten 170 euro (incl. maaltijden en 1 overnachting). 

Bekijk de video hiernaast voor een impressie van het verblijf in het Dominicanenklooster.

Inhoud van de MBST-opleiding

Tijdens de opleiding ga je onderzoeken en zelf ervaren wat compassie is en voor jou betekent. Je maakt tijdens dit proces kennis met de verschillende componenten van zelfcompassie en compassie, de inhoud van de compassietraining en de oefeningen. Je verdiept zodoende je eigen proces en leert met tal van oefeningen en inzichten hoe je deelnemers te trainen. 

Tijdens de opleiding oefen je onder leiding van David Dewulf en ga je ook zelf aan de slag met de oefeningen, samen met de medecursisten. Gedurende het leerproces wordt voortdurend gereflecteerd op je eigen ervaringen en hoe het geleerde in de praktijk te brengen als compassietrainer.

Na afloop van de opleiding kun je een compassietraining van 8 sessies of 4 volle dagen verzorgen. Je krijgt hiervoor alle materialen en hand-outs aangereikt.

Structuur van de opleiding

 • Opleidingsbijeenkomsten

Deze 6 daagse opleiding is opgebouwd rond de acht wekelijkse sessies van de MBST-training met elk dagdeel gericht op een specifiek thema van een sessie. Elke opleidingsdag start met inleidingen waar na er geoefend wordt in de grote groep en in de kleine groep, gevolgd door reflectie. Er wordt zodoende aandacht besteed aan de onderliggende onderbouwing van de methodiek, de opbouw van de meditaties, de vaardigheden en houding van de trainer en mogelijke obstakels voor de trainer.

 • Oefengroepen

Elke sessie wordt opgevolgd door een oefengroep sessie waarin je als deelnemer zelfstandig in een kleine groep oefent met het thema van de betreffende sessie, bijvoorbeeld het thema weerstand van sessie 1, toegespitst op een actuele situatie. Dit kan bijvoorbeeld een meditatie, oefening of een teaching zijn in het omgaan met weerstand t.a.v. bijvoorbeeld corona. Elke groep koppelt dit terug in de volgende opleidingsbijeenkomst. De oefengroepen en sessies worden tijdens de opleiding geformeerd en in onderling overleg gepland.

Leerdoelen MBST opleiding
 • De deelnemer heeft inzicht in de werking van het brein en de emotieregulatiesystemen.
 • De deelnemer herkent de verschillende emoties, de effecten ervan voor gedrag en het belang van aandacht voor emoties als schaamte, spijt en schuld.
 • De deelnemer weet kennis van actuele theorie en onderzoek over zelfcompassie toe te passen vanuit begrip en doorleeft vanuit eigen ervaring.
 • De deelnemer is vertrouwd met de belangrijke thema’s in compassie en is vaardig deze te integreren in het eigen leven en werk (mindfulness compassie training / interventie met client).
 • De deelnemer is zich bewust van zijn rol en houding als mens en trainer en belichaamt deze mindful en compassievol. Hij / zij weet vanuit deze authentieke houding een veilige omgeving te creëren die de deelnemer uitnodigt zich kwetsbaar op te stellen in het hier en nu en kan ontdekken hoe te groeien vanuit moeilijkheden i.p.v. van zich te laten belemmeren.
 • De deelnemer herkent de innerlijke criticus, in zichzelf en bij de cliënt.
 • De deelnemer is in staat weerstanden te herkennen als die zich voordoen tijdens interventies / training / oefening van zelfcompassie en beschikt over inzicht en strategieën hiermee om te gaan.
 • De deelnemer leert hoe de cliënt te helpen mindful en met zelfcompassie met eigen gedachten, onprettige gevoelens en lichamelijk ongemakken om te gaan.
 • De deelnemer leert hoe de client stress kan herkennen en voorkomen, ter preventie en/ of vermindering van stress symptomen.
 • De deelnemer weet hoe de client zijn gewoontepatronen te laten herkennen en bewust bij te sturen, het jaag- en gevaarsysteem te herkennen en het eigen zorgsysteem te activeren zodat de cliënt eigen regie leert nemen.
Thema's die aan bod komen
 • Het brein en het vermogen tot geluk;
 • Inzicht in de emotie-regulatiesystemen en het belang voor je welzijn;
 • De 8 heilzame beschermers van het hart;
 • Het zorgsysteem en veerkracht versterken: invalshoeken leren kennen;
 • Milder zijn voor jezelf en je pijn;
 • Omgaan met je innerlijke criticus;
 • Je compassiestem ontwikkelen & het belang erkennen;
 • Je bevrijden uit de gevangenis van boosheid;
 • Zelfvertrouwen versterken;
 • Een humoristisch zelfperspectief aannemen;
 • 4 nieuwe ademruimtes leren toepassen in het leven
Meditaties die geoefend worden
 • Een veilige en rustige haven
 • Liefdevolle vriendelijkheid
 • De compassievolle bodyscan
 • Het goede zien (bij mezelf en anderen)
 • Mijn compassievolle metgezel
 • Het beëindigen van innerlijke strijd 
 • Mijn innerlijke criticus op vakantie
 • Mijn criticus en mijn compassiestem bij een moeilijkheid.
Wetenschappelijk onderzoek en Zelf-compassie / Compassie

Wetenschappelijk onderzoek en Zelf-compassie / Compassie

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een training in zelfcompassie een belangrijke factor is om depressie te voorkomen en depressieve symptomen te verminderen. Het leidt tevens tot een een significante groei in zelfcompassie, mindfulness en kwaliteit van leven. Zelfcompassie motiveert en stimuleert groei als mens.

Onderzoek toonde aan dat deelnemers  met hoge niveaus van zelfkritiek, na het volgen van een zelf compassietraining een significante toename in mindfulness, zelfcompassie, zelf-geruststelling en levenstevredenheid lieten zien; en een significante afname ervaren van een inadequaat of negatief zelfbeeld, van stress en angst. (Krieger, Martig, Van den Brink & Berger, 2016). De resultaten correleren met de tijd doorgebracht in het programma en bleven behouden bij een follow-up na zes weken.

8 weekse Zelf-Compassie training voor deelnemers

Wat centraal staat in de training?

De MBST (Mindfulness Based Self-compassion Training), vol oefeningen en meditaties, leert om dieper geluk te ontdekken en om te gaan met de stormen van het leven.

Centraal daarbij staat onze eigen beste vriend worden. Een belangrijke steun, want het leven is niet altijd even gemakkelijk. En als we niet kunnen thuis komen bij onszelf, waar kunnen we dan wel thuiskomen?

Deze 8 sessies of 4 volle dagen compassie training nodigt ons uit om te leven vanuit de 4 hartkwaliteiten: liefdevolle vriendelijkheid, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid. Samen met dankbaarheid, compassievoll optimisme, waardegericht leven en vergeving ligt dit aan de basis van leven met heartfulness.

Literatuur: Zelfcompassie in training en therapie

Literatuur: zelfcompassie in training en therapie

Verplichte literatuur: 'Zelfcompassie in training en therapie' (David Dewulf).

Literatuur: De weg van zelfcompassie

Literatuur: zelfcompassie in training en therapie

Als je helemaal nieuw bent met zelfcompassie, is het vooraf lezen van hoofdstuk 1 t/m 4 van het boek 'De weg van zelfcompassie' aanbevolen.

Ervaringen met de opleiding

Compassie opleiding 4 maart 2021 t/m 7 maart 2021 Online

Dank voor deze heerlijke vier dagen.
Een geweldige opleiding die uitnodigt om het geleerde door te geven.

Een zeer verrijkende opleiding die me in essentie geraakt heeft. Binnen een veilige omgeving wordt theoretische diepgang gecombineerd met interessante oefeningen, waarbij de vele anekdotes en verhalen zeer ondersteunend werken om alles te begrijpen. Ik ben dankbaar om dit verder te kunnen gaan uitdragen. Merci.

Het was een inspirerende opleiding, zowel voor mezelf als trainster, als voor mij persoonlijk. De lesmethodes en oefeningen waren afwisselend waardoor mijn allertheid goed bleef. Samen oefenen met andere deelnemers en onze gedachten uitwisselen vond ik zeer waardevol.
Ook de mooie doorleefde manier van lesgeven en aansluiten op ons van David motiveerde en inspireerde.

Online deze opleiding volgen, stond mijn groeiproces zeker niet in de weg. De aanpak was zelfs online zeer persoonlijk, iets wat ik op voorhand misschien minder mogelijk had geacht. Top! - An

De meest waardevolle training was voor mij al de Compassietraining en nu mocht ik ook de opleiding tot Compassietrainer volgen. Ik kon er geen genoeg van krijgen en ben zó dankbaar dat ik mijn geleerde lessen nog meer mag verankeren én verspreiden! Dit is wat de wereld mooier kan maken en David Dewulf is een fantastische leraar! - Lisette (Mindfulli)

Eerdere ervaringen met de opleiding

Basisopleiding juni 2020

Ik heb de compassie-opleiding met heel veel genoegen mogen volgen. Ik werd er meer en meer door geïnspireerd. Het heeft mijn proces verder gestimuleerd op het gebied van verzachting en mildheid toestaan bij mezelf. Een dank je wel voor David en de groep mensen waarmee ik deze dagen hebben gewerkt.

De online opleiding tot compassietrainer bracht veel mij inzichten, veel warmte en zachtmoedigheid. Dit en de online mindfulness retraite die ik volg, heeft mij persoonlijk erg ondersteund. De onvoorwaardelijkheid waarmee de opleiding wordt aangeboden geeft me een zeer positief gevoel bij de organisatie van SeeTrue! Dankjewel voor dit alles!!

Vervolgopleiding 23 november 2020

"Een beetje liefde voor jou én een beetje liefde voor mezelf", dit leerde ik dieper verankeren waardoor er meer harmonie komt met mezelf, met mijn omgeving en met de wereld. Voel me nu meer en meer in staat om dit te kunnen doorgeven! Ik ga ermee aan de slag!
Lief

Kort en lang traject

Kleine groepen

€ 1150 tot € 1350

Geaccrediteerd

sinds 2008 meer dan 2000 tevreden deelnemers

STAP-budget