Skip to main content
 • Opleiding tot communicatietrainer

Trainersopleiding Mindfulness communicatie - MBCC

De MBCC (Mindfulness Based Compassionate Communication) opleiding biedt trainers in MBSR/MBCT en andere professionals een verdere verdieping in mindfulness en compassie in communicatie. De opleiding leidt op tot het kunnen begeleiden van de MBCC-training (4 of 6 sessies) en/of toepassen van MBCC-oefeningen in de eigen praktijk.

Telt voor 2 keuzedagen binnen de Mindfulness opleiding 'Lange Traject'

Geaccrediteerd door Registerplein: 40 punten

Vraag STAP-budget aan voor deze opleiding
Specificaties
Data
Opleiding start 18 april is helaas gecanceld
Locatie
Online
Tijd
4 dagen van 9.30 - 17.00 uur
Opleider
Dokter David Dewulf
Kosten
950 euro
STAP-budget mogelijk
Bij toekenning van het STAP-budget door UWV 950 euro vergoeding
Lange Traject
Telt mee voor 2 keuze-themadagen in het Lange Traject
Vereiste vooropleiding
Mindfulness basisopleiding aanbevolen (niet verplicht)
Je ontvangt
Een werkboek, 8 oefeningen als downloads, trainers materiaal, een certificaat van deelname
Studiebelasting
Opleidingsbijeenkomsten 24 uren en literatuurstudie 16 uren
Verplichte literatuur
'Leven met wijsheid en compassie' van David Dewulf en 'Geweldloos communiceren' van Marshal Rosenberg
Lesmateriaal
Meditaties, oefeningen. Werkboek deelnemers MBCC-training en een overzicht van de training sessies
Accreditatie Registerplein
40 punten | Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners, GGZ-Agogen, GHO, Kinderwerkers / Jongerenwerkers, Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg, Maatschappelijk werk, Mantelzorgmakelaars, Psychodiagnostisch Werkenden, Sociaal Agogen, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
MBCC

De inzet van MBCC leidt tot groei en verandering in relaties, werkrelaties, klant / client contact en daar waar (bege)leiding gegeven wordt. In het bedrijfsleven, op scholen, in de maatschappelijke zorg, (geestelijke) gezondheidszorg, residentiële zorg, etc.

De reeds jarenlange inzet van geweldloze / mindful en compassievolle communicatie methoden heeft aangetoond dat het bijdraagt aan verandering in onszelf, aan maatschappelijke verandering, het transformeren van vijandbeelden, conflicten en confrontaties naar wezenlijk contact maken en omgaan met elkaar.

Opleider David Dewulf

Dr. David Dewulf is oprichter van I AM. Hij ontwierp bijna 20 jaar lang samen met zijn team het aanbod van I AM.

David is arts en introduceerde het begrip Mindfulness in Vlaanderen. Hij volgde opleidingen over de hele wereld en legde zich toe op Mindfulness, Tao, Life Coaching en Mind/Body Medicine. Hij gaf lezingen in Harvard (post graduaat) en werkte jaren lang samen met de universiteit Gent en met KU Leuven in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar effecten van Mindfulness en compassie.

Momenteel richt David zich op het verder ontwikkelen van de (trainers)opleidingen en op het geven van lezingen in binnen- en buitenland, om zijn kennis en wijsheid zo breed mogelijk te delen en verspreiden.

David is auteur van 15 boeken over mindfulness en compassie zoals o.a een aantal trainersboeken 'Mindfulness bij stress, burn-out en depressie' (Integratie van MBSR & MBCT), 'Mindfulnesstraining voor jongeren' (Stappenplan voor hulpverleners) en 'Zelfcompassie in training en therapie'.

Hij houdt van verre landen, nieuwe culturen ontdekken en van zijn prachtige kinderen.

Trainersopleiding MBCC (Mindfulness Based Compassionate Communication) 

Communicatie is de essentiële bouwsteen van onze samenleving.
Wil je communicatietrainer/coach worden? Wil je mensen helpen om vanuit een mindful perspectief met elkaar te communiceren?

Volg de MBCC opleiding en je leert deelnemers mindfulness, empathie en emotionele intelligentie in hun communicatie te brengen. Dit alles geïnspireerd door de wijsheid van Socrates, de inzichten van Marshall Rosenberg en recente neurowetenschap.

Je wordt opgeleid om vanuit trainersperspectief sessies te faciliteren. Je traint mensen:

 • die stress ervaren of zich vaak heel emotioneel voelen tijdens communicatie.
 • die het moeilijk vinden bepaalde keuzes te maken en deze  ook uit te voeren.
 • die hun empathie, emotionele intelligentie en impact willen verhogen.

Programma Trainersopleiding mindfulness en communicatie 
 • Deze 4 daagse opleiding is opgebouwd rond de 4 of 6 wekelijkse sessies van de MBCC-training met elk dagdeel gericht op een specifiek thema van een sessie.
 • Elke opleidingsdag start met een inleiding waarna er geoefend wordt in de grote groep en in de kleine groep, gevolgd door reflectie. Er wordt zodoende aandacht besteed aan de onderliggende onderbouwing van de methodiek, de opbouw van de meditaties, de vaardigheden en houding van de trainer.
 • Tijdens reflectie wordt stilgestaan bij het eigen proces, aandachtspunten en en mogelijke obstakels voor de trainer.
 • Er wordt gewerkt met casussen, rollenspel en meditaties. Hierbij is veel ruimte tussen theorie voor eigen ervaring en oefening. 

Literatuur
Trainersopleiding Mindfulness communicatie - MBCC

'Leven met wijsheid en compassie' van David Dewulf

Trainersopleiding Mindfulness communicatie - MBCC

'Geweldloos communiceren' van Marshal Rosenberg

Relevantie MBCC-methodiek

Voor de professional

 • MBCC cultiveert oordeelloos waarnemen, herkennen en uiten van gevoelens, uit durven spreken van behoeften in de vorm van een verzoek, verantwoordelijkheid, mededogen en compassie naar de ander en de wereld.
 • Het leidt tot groei en verandering in relaties, werkrelaties, klant / client contact en daar waar (bege)leiding gegeven wordt.
 • MBCC kan door de professional aangeboden / toegepast worden in het bedrijfsleven, op scholen, in de maatschappelijke zorg, (geestelijke) gezondheidszorg, residentiële zorg, etc.
 • De professional kan de tools uit de methodiek of de MBCC-training inzetten om de cliënt  te ondersteunen in het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. 
 • Mindful communiceren leidt bij de gezondheidszorgwerkers tot meer harmonie, balans en betere zelfzorg. Vanuit dit groter welbevinden kan de professional met meer aandacht en compassie communiceren en functioneren (Morgan, 2014).
 • MBCC draagt zodoende bij aan een hogere mate van harmonie én plezier in de onderlinge contacten en samenwerking, tot proactiviteit en professionaliteit.

Voor de cliënt

 • De cliënt leert om op een meer samenwerkende manier en empathischer met anderen te communiceren waardoor er meer harmonie ervaren gaat worden in relatie met zichzelf en in relatie met de ander en de wereld.
 • De MBCC-methode helpt eigen behoeften te herkennen en te uiten en vanuit de eigen kernwaarden keuzes in het leven te maken.
 • Het ondersteunt de client weerbaarder te worden en intense situaties met meer moed en vertrouwen tegemoet te treden vanuit verbondenheid en verantwoordelijkheid en i.p.v. conflicten en vermijding.

Leerdoelen MBCC-opleiding
 • De professional heeft kennis van actuele theorie en onderzoek over communicatie, weet deze kennis toe te passen vanuit begrip en doorleeft vanuit eigen ervaring.
 • De professional kent het verschil tussen geweldloze communicatie en traditionele mediation.
 • De professional heeft begrip van en herkent de effecten van mindfulness en compassie in communicatie.
 • De professional herkent de verschillende emoties, de effecten ervan voor gedrag en het belang van aandacht voor emoties als schaamte, spijt en schuld.
 • De professional is vaardig in mindful luisteren en spreken, oprecht aanwezig kunnen zijn en spreken in contact met de client op gevoelsniveau. Dit resulteert in een meer authentieke, compassievolle relatie met de cliënt die voedend en behulpzaam is.
 • De professional weet de MBCC-tools in te zetten om de cliënt  te ondersteunen in het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. 
 • De professional ondersteunt de cliënt d.m.v. passende MBCC-oefeningen in het  cultiveren van oordeelloos waarnemen, herkennen en uiten van gevoelens, uit durven spreken van behoeften in de vorm van een verzoek, verantwoordelijkheid, mededogen en compassie naar de ander en de wereld.
 • De professional is toegerust verstoringen als confrontatie en conflict eerder bespreekbaar te maken en heeft inzicht in het effect van eigen gedrag op het contact met de ander om miscommunicatie te voorkomen.
 • De professional is in staat dmv oefeningen en meditaties de cliënt inzichtelijk te maken wat er gebeurt in contact met anderen. Wat vervolgens bij de client leidt tot het verkrijgen van meer zicht in de communicatie conditionering en hoe zich hieruit te bevrijden.
 • De professional weet welke tools in te zetten gericht op het verdiepen en verbeteren van verbinding met de cliënt en gericht op het kalmeren van het systeem.