Opleiding Mindfulness voor suïcidepreventie (MBCT-S)

Opleiding Mindfulness voor suïcidepreventie (MBCT-S)

Voor wie is het MBCT-S programma bedoeld?

De Mindfulness opleiding voor suïcidepreventie is een door Registerplein geaccrediteerde opleiding, en bedoeld voor professionals binnen de GGZ die minstens een Mindfulness basisopleiding gevolgd hebben.

Omdat er amper specifieke behandelingen voorhanden zijn voor personen die worstelen met zelfmoordgedachten, ontwikkelde en onderzocht het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) een cognitieve training die gebaseerd is op mindfulness ('MBCT-S').

 • Het MBCT-S curriculum is een aanpassing van de klassieke mindfulness training (MBCT/MBSR) voor depressie, specifiek voor een doelpubliek van mensen met suïcide ideatie. 
 • Het programma biedt professionals met deze specifiek op de suïcidaliteit gerichte, kortdurende interventie de mogelijkheid om vroegtijdig en effectief in te kunnen grijpen in het suïcidale proces, wat cruciaal is in het kader van preventie. 

Specificaties opleiding

Data
2, 9, 21 oktober en 4 november 2023
Tijden online
9.30 - 17.00 uur
Locatie
online via ZOOM
Kosten
950 euro
Opleiders
Sarah Maes en Mercedes Wolters
Vooropleiding
mindfulness basisopleiding en werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg
Accreditatie
Registerplein, 37 punten
Lange traject
telt mee voor 2 keuze-themadagen
Studiebelasting
24 contacturen + 9 uren voorbereiding (trainershandleiding / oefeningen)
Lesmateriaal
Trainershandleiding MBCT-S, Werkboek MBCT-S, Audio van de MBCT-S meditaties

De opleiders

Mercedes Wolters

Mercedes is stafmedewerker bij het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). Ze is daarnaast werkzaam als zelfstandig therapeut. Ze heeft Master diploma in de Psychologie (klinische en ontwikkelingspsychologie) aan de Universiteit van Gent.

Van Mercedes zal je de nodige inzichten meekrijgen wat betreft suïcide en suïcidepreventie.

Sarah Maes

Sarah is klinisch (neuro-)psychologe in een privéprakijk. Ze is ook werkzaam als assistent en PhD student aan de Universiteit van Gent in België. Ze werkt als mindfulness opleider samen met SeeTrue Mindfulness (NL). Ze heeft een Master diploma in de Psychologie van de Universiteit van Gent. Sarah werkte mee aan het onderzoeksproject van het Vlaams Centrum voor Suïcidepreventie (VLESP) en begeleidde reeds verschillende mindfulness trainingen voor deelnemers met suïcide-ideatie.

Sarah zal je tijdens de opleiding meenemen doorheen het MBCT-S programma en de praktische toepassing ervan.

Wat kun je verwachten van de opleiding?

 • Als trainer krijg je de nodige handvaten mee voor het begeleiden van mindfulness training aan de doelgroep van deelnemers met suïcide ideatie, zowel in groep als één op één.

 • Je leert hoe je kan omgaan met signalen van actieve suïcide ideatie en hoe succesvol te communiceren met de deze deelnemers.

 • Na afronding kan je oefeningen en toepassingen uit de MBCT-S toepassen binnen een training of binnen een ander hulpverleningstraject.

 • Je kan de MBCT-S methode vanuit een belichaamde houding  inzetten en je weet wat te doen in kritische situaties. Je weet vanuit deze houding ruimte en de gepaste aandacht te bieden aan de emoties van de deelnemer, waardoor het proces vaak vanzelf op gang komt. In dit veilige klimaat  kan de deelnemer zijn of haar eigen proces doormaken en zelf het ritme en het tempo bepalen.

   

Enkele onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding:

 • De theoretische achtergrond en ontstaansreden voor de MBCT-S
 • De aanpak en structuur van het curriculum en specifieke oefeningen en teachings aangepast voor dit doelpubliek.
 • Hoe stel je het programma van de training voor aan de doelgroep van mensen met suïcidale gedachten?
 • Hoe neem je het safety plan mee in de training? Hoe ga je om met de specifieke vormen van weerstand die deze deelnemers kunnen hebben?
 • Hoe zorg je dat deze deelnemers ook effectief actieve stappen zetten tot zelfzorg? 

Na afronding van de opleiding volg je ook supervisie en intervisie. Deze sessies worden georganiseerd door het VLESP en hierover ontvang je meer informatie tijdens de opleiding.

 

Leerdoelen opleiding

Er zijn drie centrale thema’s en leerdoelen voor deze opleiding:

1. Suïcidepreventie

Je krijgt meer achtergrond in het suïcidaal process en de stappen die helpend zijn bij personen die aan zelfdoding denken. Je leert ook over het safety plan – een gevalideerd instrument om een suïcidale crisis beter het hoofd te bieden.

2. Het werken met de doelgroep van suïcidale personen

Je leert hoe je als trainer uitgaan met de specifieke uitdagingen die je kan ervaren bij deze doelgroep en het belang van het maken van goede afspraken.

3. Aanpassing MBCT naar suïcidale personen

Het grootste luik van de training richt zich op de aanpassingen van de reguliere MBCT aan de doelgroep van suïcidale personen. De nadruk ligt zoveel mogelijk op ervaring en praktijk, met nadruk op de teachings en oefeningen die niet aan bod komen in de reguliere mindfulness training.

Structuur van de opleiding

 • Deze opleiding bestaat uit 4 volle dagen die online doorgaan via Zoom. De eerste dag is specifiek gericht op de thema’s suïcide en suïcidepreventie. Tijdens de overige 3 dagen leer je de MBCT-S training te begeleiden en ga je ook praktisch aan de slag met de aangepaste en nieuwe teachings en oefeningen van de training.
 • Er wordt gewerkt met theoretische kaders, oefenen in grote of kleine groep en reflectiemomenten.
 • Er is aandacht voor de verschillen tussen MBCT-S en het klassieke MBCT programma voor depressie, alsook voor methodiek, teachings, meditaties en bevraging van de deelnemers als trainer. 
 • Je ontvangt een uitgebreide trainershandleiding, het MBCT-S werkboek voor je deelnemers en audio bestanden van de aangepaste MBCT-S meditaties.

MBCT-S programma

 • De structuur van het MBCT-S programma

De structuur is gelijkaardig aan dat van de originele MBCT voor depressie training, met 8 sessies en opdrachten voor verdere beoefening tussen de sessies. Naast de oefeningen van het originele MBCT curriculum zijn er aanpassingen en nieuwe oefeningen specifiek gericht op het werken met de doelgroep van deelnemers met suïcide ideatie.

 • Doelstelling van de MBCT-S

Een van de belangrijke doelstellingen van de MBCT-S is  het bewuster leren omgaan met stresserende gebeurtenissen in plaats van te reageren op basis van automatische negatieve gedachten. Specifiek leren deelnemers een stap terug te nemen en los te komen van negatieve automatische neigingen, voornamelijk neigingen die kunnen leiden tot suïcidaal gedrag. Tijdens de sessies worden de deelnemers geleerd om moeilijke gedachten, gevoelens en gedachtepatronen te herkennen en toe te laten. Daarnaast wordt door het opstellen van een safety plan geleerd om stap voor stap een suïcidale crisis te herkennen en die crisis beter het hoofd te bieden om zo een mogelijke terugval te voorkomen.

Onderzoek Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)

 • Uit onderzoek bleek al dat reguliere op Mindfulness gebaseerde cognitieve training (MBCT) werkt bij de behandeling en preventie van depressie.
 • Het wetenschappelijk onderzoek van de MBCT-S door VLESP heeft aangetoond dat deze training ook effectief is in het verminderen van suïcidale gedachten.
 • Bovendien trad er een significante daling op van depressieve symptomen, hopeloosheid, piekeren, mate van entrapment en van defeat. Deze dalingen waren direct merkbaar na de training en daalden verder na 12 weken.

De resultaten van de studie van het VLESP kan je hier terugvinden.

Live online - Blended - op locatie!

Kleine groepen

€ 1150 tot € 1350

Geaccrediteerd

sinds 2008 meer dan 2000 tevreden deelnemers