Mindfulness Vervolgopleiding Module 1: Mindful bewegen, Inquiry, Teaching Mindfulness Based Groups

Mindfulness Vervolgopleiding Module 1:
 • 5 november Mindful bewegen
 • 6 november Inquiry intensive
 • 7 en 8 november Teaching mindfulness-based groups

Mindfulness Vervolgopleiding Module 1 is bedoeld voor deelnemers die de Mindfulness basisopleiding hebben gevolgd en zich verder willen verdiepen en kwalificeren tot gecertificeerd trainer.

Schrijf je in voor de volledige 4 daagse vervolgopleiding of kies voor een of meerdere losse onderdelen naar keuze.

Specificaties losse onderdelen van de Mindfulness Vervolgopleiding Module 1 

Mindful bewegen

Opleidingsbijeenkomst
5 november 2023 van 9.30 - 17.00 uur
Opleider
Yvette van der Slik
Opleidingskosten
240 euro
locatie
DUITSEPOORT 13 A, 6221 VA MAASTRICHT
telt voor een dag mee in het Lange traject

Inquiry intensive

Opleidingsbijeenkomst
6 november 2023 van 9.30 - 17.00 uur
Opleider
Rob Vincken
Opleidingskosten
240 euro
locatie
DUITSEPOORT 13 A, 6221 VA MAASTRICHT
Lange traject
telt voor een dag mee in het Lange traject

Teaching mindfulness-based groups

Opleidingsbijeenkomsten
7, 8 november 2023 van 9.30 - 17.00 uur
Opleider
Trish Bartley
Taal opleiding
Engels
opleidingskosten
475 euro
locatie
DUITSEPOORT 13 A, 6221 VA MAASTRICHT
Lange traject
telt voor twee dagen mee in het Lange traject

Specificaties
Mindfulness Vervolgopleiding Module 1

Locatie
Duitsepoort 13 A, 6221 VA Maastricht
Opleidingskosten
950 euro voor de volledige module
Contacturen
24 uren
Acccreditatie
45 accreditatie punten Registerplein
Vereiste vooropleiding
HBO en Mindfulness basisopleiding
Lange Traject
Telt volledig mee voor het Lange traject

Aanmelden

In het aanmeldformulier kun je aanvinken of je je voor de volledige Mindfulness Vervolgopleiding Module 1 wilt aanmelden of voor een of meerdere losse onderdelen:

 • 5 november Mindful bewegen
 • 6 november Inquiry intensive
 • 7 en 8 november Teaching mindfulness-based groups

Mindful bewegen

5 november 2023
Mindful bewegen Het belang van mindfulness in beweging

Het belang van mindfulness in beweging

Ons lichaam geeft voortdurend signalen af. Als we ons meer bewust zijn van ons lichaam, dan worden we sensitiever en leren we deze signalen beter te gebruiken. Daarbij is het voor sommige mensen gemakkelijker om zich op hun lichaam te concentreren als ze bewegen in plaats van stilzitten. 

De bewegingen in mindfulness gaan vaak gepaard met de verkenning van onze grenzen. We bewegen vaak naar het (lichte) ongemak toe en blijven daar even, waardoor mindful bewegen ook een oefening is in acceptatie en loslaten en kan helpen om nieuwe manieren te vinden om met intensiteit om te gaan. Hierdoor ontstaat er een andere houding ten opzichte van ongemak in ons leven.

We leren een onderscheid te maken tussen grenzen exploreren en verleggen en het forceren van onszelf. De manier waarop we omgaan met grenzen bij het mindful bewegen is mogelijk ook symbolisch voor de manier waarop we met grenzen omgaan in ons leven.

Daarnaast hebben veel van onze mentale patronen een lichamelijk component. Door ons bewust te zijn van ons lichaam in beweging worden we bewuster van onze mentale patronen.

Als laatste betekent het bewuster omgaan met beweging en meer bewust zijn van ons lichaam dat we ons lichaam ook verder kunnen ontwikkelen. Door bewust te bewegen ontwikkel je kracht, soepelheid en balans.

Leerdoelen opleiding mindful bewegen

Als professional leer je:

 • het belang van beweging binnen de mindfulness
 • het gebruik van diverse oefeningen vanuit de eigen achtergrond
 • afstemming op de groep en individuele deelnemer
 • speciale aandacht voor deelnemers die moeite hebben met bewegen of erg hun best doen
 • de veiligheid, het bewaken en de exploratie van grenzen en de vertaalslag naar het dagelijks leven
 • de relatie bewegen en adem
 • de relatie tussen mentale patronen en lichamelijk componenten.

Waarom Mindful bewegen?

Mindfulness in beweging kan gebruikt worden als als onderdeel van een mindfulness training, therapie of begeleiding.

Als we alleen mindful kunnen zijn als we stilzitten dan missen we een hoop. Ons lichaam geeft voortdurend signalen af. Als we ons meer bewustzijn van ons lichaam dan worden we sensitiever en leren we deze signalen beter te gebruiken.

 • De bewegingen in mindfulness gaan vaak gepaard met de verkenning van onze grenzen. We bewegen vaak naar het (lichte) ongemak toe en blijven daar even. Hierdoor ontstaat er een andere houding ten opzichte van ongemak in ons leven.
 • We leren een onderscheid te maken tussen grenzen exploreren en verleggen en het forceren van onszelf. De manier waarop we omgaan met grenzen bij het mindful bewegen is mogelijk symbolisch voor de manier waarop we met grenzen omgaan in ons leven.
 • Veel van onze mentale patronen hebben een lichamelijk component. Door te ons bewust te zijn van ons lichaam in beweging worden we bewuster van onze mentale patronen.
 • Mindful bewegen is een oefening in acceptatie en loslaten.
 • Mindful bewegen kan helpen om nieuwe manieren te vinden om met intensiteit om te gaan.
 • Bewuster omgaan met beweging, betekent meer bewust zijn van ons lichaam, waardoor we ons lichaam ook verder kunnen ontwikkelen. Door bewust te bewegen ontwikkel je kracht, soepelheid en balans.
 • Voor sommige mensen is het gemakkelijker om zich op hun lichaam te concentreren als ze bewegen.

Wanneer mindful bewegen?

 • In de MBSR worden de liggende yoga-oefeningen geïntroduceerd in sessie 3. Later worden daar nog de staande yoga-oefeningen en de loopmeditatie aan toegevoegd.
 • Het verdient aanbeveling om de bewegingsoefeningen regelmatig te laten terugkomen. Het kan soms heel goed helpen om mensen uit hun hoofd terug in hun lichaam te krijgen, na veel gepraat.

Inquiry intensive

6 november 2023
Inquiry intensive Het proces van inquiry

Het proces van inquiry

Het proces van inquiry (ofwel onderzoeksproces) is een van de belangrijkste hulpmiddelen om mensen zich bewust te laten worden van de werking van hun geest. Binnen dit proces probeert de trainer mindful te zijn in het omgaan met de ervaringen van deelnemers en met het stellen van vragen. 

Daarnaast kan alles wat in dit onderzoek naar boven komt gebruikt worden om het thema van de betreffende sessie aan de hand van de aangereikte ervaringen toe te lichten.

Middels een natuurlijke dialoog die gekenmerkt wordt door een onderzoekende, nieuwsgierige en accepterende houding, help je deelnemers te ontdekken wat er speelt tijdens het oefenen. Je gebruikt hierbij met name open vragen om de directe ervaring te exploreren (in tegenstelling tot vragen die leiden naar de inhoud van een bepaald verhaal/ervaring). 

Leerdoelen Inquiry Intensive:

 • Door middel van het toepassen van zogenaamde horizontale en verticale inquiry leert de professional balans te creëren tussen individuele en groepsprocessen.
 • het ontwikkelen van vaardigheden in het opmerken van directe lichamelijke ervaringen, gedachten, gevoelens en de verbinding hiertussen.
 • het herkennen van gewoonten en patronen gerelateerd aan bovenstaande ervaringen en het herkennen van het effect van mindfulness-beoefening op deze ervaringen.
 • Deelnemers kunnen zich ongemakkelijk voelen als er (onverwachte) emoties opkomen. De professional leert om alle voorkomende emoties van de cliënt met een open en accepterende houding tegemoet te treden.
 • Het omgaan met hevige emoties in een mindfulness setting vraagt zorgvuldigheid, veiligheid en mildheid, zeker ook als er weerstand is ten aanzien van de emotie. De professional leert hier een evenwichtige balans in te bewaren. 
 • De professional leert eigen patronen en emotionele reacties herkennen.

 Literature "Mindfulness Based Cognitive Therapy" Rebecca Crane 2008.

Literatuur Inquiry intensive

 • "Mindfulness Based Cognitive Therapy"
  Rebecca Crane, 2008
 • "The inquiry process, aims, intentions and teaching considerations".
  Mark Williams, Rebecca Crane, Judith Soulsby, Melissa Blacker, Florence Meleo-Meyer en Bob Stahl, 2007 

Teaching mindfulness-based groups

7 en 8 november 2023
 Teaching Mindfulness Based Groups

The teaching will enable MBP trainees to add value to their group work teaching through understanding, experiencing and practicing the skills and approaches that are needed to enable their group members to learn in a safe and connected practice community.

Learning goals Teaching mindfulness-based groups

The training is broadly based on the ‘Inside Out Group’ model (Griffith et al. 2019) and the recent ‘Teaching mindfulness-based groups’ (Bartley and Griffith, 2022) which focus on learning outcomes across four key areas:

 • Inside out embodying – a crucial aspect of mindfulness teaching involves the capacity to be present and aware as we actually teach. This includes sustained awareness of inner body sensations, and outer attention that takes in what is happening in the group at the same time. Embodying mindfulness requires the MBP teacher to incorporate values and understandings that underpin the learning of the sessions and courses that they are teaching – such as the universal tendency to move into automatic and habitual habits of mind, that are influenced by prevailing moods and recent events – and as teacher, learning to come back to present moment awareness and to bring the group back with them.
 • Reading the group – this involves the MF professional in learning how to incorporate some threads of groupwork theory and learning around body language in order to maintain a sense of how the group is developing and what it needs to reach its potential to learn as richly as possible.
 • Holding the group – this involves the MF professional in offering some safe and appropriate containing of the group as a whole, relevant to the stage and character of each group, and what it needs in the moment.
 • Befriending the group – this involves the MF professional in learning to embed a warm relational way of working – that is grounded and has integrity – but that is modelling a way of relating to others and to experience that is essentially kind, compassionate and appreciative.

Conclusion

Trainees will learn to widen awareness to include and teach the group as an entity in its own right, including the needs of individual participants, but involving the potential of the group to empower and enrich the personal learning of mindfulness for each participant.

At the end of the two days, participants will have learned a good deal about working with groups through:

 • their own experience of being taught in a mindfulness-based group during the training itself.
 • practicing skills and understandings based on experiential exercises, including numerous small group processes.
 • discussions and didactic input in the large group.

Literature Teaching mindfulness-based groups

 • Bartley, T. & Griffith, G. M. (2022). Teaching Mindfulness-Based Groups. Pavilion Publishing and Media Ltd.
 • Griffith, G.M., Bartley, T., & Crane, R.S. (2019a). The inside out group model: Teaching groups in mindfulness-based programmes. Mindfulness, 10(7), 1315-1327. https://doi.org/10.1007/s12671-019-1093-6
 • Tuckman, B.W. (1965). Developmental Sequences in small groups. Psychological Bulletin. 63(6), 384-399 https://doi.org/10.1037/h0022100

Aanmelden

In het aanmeldformulier kun je aanvinken of je je voor de volledige Mindfulness Vervolgopleiding Module 1 wilt aanmelden of voor een of meerdere losse onderdelen:

 • 5 november Mindful bewegen
 • 6 november Inquiry intensive
 • 7 en 8 november Teaching mindfulness-based groups

Live online - Blended - op locatie!

Kleine groepen

€ 1150 tot € 1350

Geaccrediteerd

sinds 2008 meer dan 2000 tevreden deelnemers