• Mindfulness en verdriet, verlies en rouw

  Mindfulness en verdriet, verlies en rouw

Mindfulness en verdriet, verlies en rouw

4 dagen door David Dewulf 

Met mogelijkheid STAP-budget aan te vragen (NL)

Specificaties opleiding Mindfulness en verdriet, verlies en rouw

Introductie 2 oktober 2023
20.00 - 21.00 uur
Online opleidingsdagen:
dag 1, 3 en 4 via zoom
vrijdag 20 oktober en 17 & 24 november
Tijd online opleidingsdagen
Telkens van 9.30 tot 17.30 uur
Opleidingsdag 2 op locatie
Vrijdag 27 oktober
Tijd en locatie dag 2
Van 10 uur tot 18 uur in Witte Huisjes
Kerkpad 3, 3981 EM Bunnik
Opleidingskosten
950 euro
Opleider
David Dewulf
STAP-budget
Met mogelijkheid STAP-budget aan te vragen (NL)
Contacturen
Opleidingsdagen: 28 contacturen + Voorbereiding: 4 uur
Lange Traject
Kan meetellen voor 2 dagen van het Lange traject
Acccreditatie
28 accreditatie punten Registerplein
Overzichten per sessie
8 meditaties
8 ademruimtes
Teksten voor de oefeningen
Hand-outs voor de deelnemers

Opleiding Mindfulness en verdriet, verlies en rouw

Tijdens deze opleiding leer je professioneel middels mindfulness werken met verdriet, verlies en rouw. 

Er leven nog steeds rouwmythes in onze samenleving en in de hulpverlening die niet behulpzaam zijn: gestructureerde rouwfasen volgen, je pijn loslaten, het achter je kunnen laten…

Met de polyvagaal theorie kan je beter begrijpen wat verlies met je doet en het biedt ook een kapstok om voor jezelf te zorgen. Daarnaast helpen technieken uit mindfulness en (zelf)compassie om de eerder wilde natuur van rouw te omarmen, onze pijn te dragen en om onze liefde een nieuwe vorm te geven.

Er kunnen natuurlijk obstakels zijn.

 • Onder meer onze hechtingsstijl zal dit beïnvloeden. We verkennen dit.
 • We onderzoeken ook overtuigingen die het rouwproces bemoeilijken waardoor het verlies zoveel impact blijft hebben dat het een blijvende impact heeft op het dagelijks functioneren.
 • Ook kijken we naar gevoelens van spijt, schuld, woede, angst, schaamte die het rouwroces kunnen bemoeilijken, soms levenslang!
 • Er is dus soms ook ‘Unfinished Business’: onopgeloste conflicten welke verder stress blijven geven. Met oefeningen gaan we daarmee aan de slag.
 • En we kijken naar de betekeniswereld die uitgedaagd wordt door (ingrijpend) verlies. Soms vallen verlieservaringen buiten onze gekende referentiekaders en zingeving. Hoe kan je als rouwende verder?

Daarnaast trainen we onze compassionate presence als begeleider van rouw. Het vraagt in de eerste plaats om je eigen pijn (van verlies) te kunnen dragen en dit vindt zijn vervolmaking in het dragen van de pijn van de wereld. Dit vormt de basis van universele compassie.

Grote woorden, maar hoe gaat dit dan in de praktijk?

Met inzichten in de elementen van compassie, polyvagaal theorie, vernieuwende meditaties en dialoog oefeningen, trainen we onze compassievolle veerkracht. Je krijgt kort en krachtige inzichten in veilige hechting en hoe je 3 kernkwaliteiten kunt meenemen in je meditatie en trainerschap. Ze laten toe een veilige kwetsbare ruimte op te bouwen waar je contact kunt maken met lijden en verborgen lagen van lijden in relatie tot elkaar.

Polyvagaal theorie

Inhoud van de opleiding Mindfulness en verdriet, verlies en rouw

Dag 1, 3 en 4 van deze opleiding zullen online doorgaan via Zoom. Dag 2 gaat op locatie door, zodat je de groep ook in persoon kan ontmoeten en met specifieke oefeningen aan de slag kan waarvoor fysiek samenzijn een meerwaarde vormt.

Na deze opleiding Mindfulness en verdriet, verlies en rouw

Kan je een training/rouwgroep van 4 sessies begeleiden: rouw, verlies en verdriet.

Heb je meer inzichten in:

 • visie op rouw vroeger en nu
 • de impact van verlies op zelf en leven
 • de polyvagaaltheorie & rouw
 • veilige en onveilige hechting en de impact op rouw.
 • de hulp van mindfulness, zelfcompassie en compassie

Krijg je handvaten in de ondersteuning voor:

 • stresshantering bij verlies & emotieregulering
 • rouwverwerking & obstakels
 • identiteit voor, tijdens en na
 • betekenis vinden en her-orientatie in de wereld
 • is je compassievolle ‘presence’ en veerkracht versterkt.

Kort en lang traject

Kleine groepen

€ 1150 tot € 1350

Geaccrediteerd

sinds 2008 meer dan 2000 tevreden deelnemers

STAP-budget