• Mindfulness bij verdriet, verlies en rouw

Mindfulness bij verdriet, verlies en rouw

4 dagen door David Dewulf 

Deze opleiding is bedoeld voor trainers en professionals die mindfulness individueel of in een groep willen toepassen in de begeleiding van verdriet, verlies en rouw.

Een mindful benadering van rouw

 • Op basis van mindfulness, (zelf)compassie, positieve psycholgie en nieuwe inzichten uit de rouwtherapie.
 • Met behulp de polyvagaal theorie voor een beter begrip van verdriet

Specificaties opleiding Mindfulness bij verdriet, verlies en rouw

Introductie 2 oktober 2023
Op 2 oktober heeft er een introductie voor deze opleiding plaatsgevonden. Je kunt je echter nog aanmelden voor de opleiding. Je ontvangt dan een link om deze introductie te bekijken.
Online opleidingsdagen:
dag 1, 3 en 4 via zoom
vrijdag 20 oktober en 17 & 24 november
Tijd online opleidingsdagen
Telkens van 9.30 tot 17.30 uur
Opleidingsdag 2 op locatie
Vrijdag 27 oktober
Tijd en locatie dag 2
Van 10 uur tot 18 uur in Witte Huisjes
Kerkpad 3, 3981 EM Bunnik
Opleidingskosten
950 euro
Opleider
David Dewulf
Contacturen
Opleidingsdagen: 28 contacturen + Voorbereiding: 4 uur
Lange Traject
Telt mee voor 2 keuzethemadagen binnen het Lange Traject.
Acccreditatie
28 accreditatie punten Registerplein
Overzichten per sessie
8 meditaties
8 ademruimtes
Teksten voor de oefeningen
Hand-outs voor de deelnemers
vooropleiding
Ervaring met mindfulness. De Mindfulness basisopleiding wordt sterk aanbevolen)

Er leven nog steeds rouwmythes in onze samenleving en in de hulpverlening die niet behulpzaam zijn: gestructureerde rouwfasen volgen, je pijn loslaten, het achter je kunnen laten…

Met de polyvagaal theorie kan je beter begrijpen wat verlies met je doet en het biedt ook een kapstok om voor jezelf te zorgen. Daarnaast helpen technieken uit mindfulness en (zelf)compassie om de eerder wilde natuur van rouw te omarmen, onze pijn te dragen en om onze liefde een nieuwe vorm te geven.

Polyvagaal theorie

Er kunnen natuurlijk obstakels zijn.

 • Onder meer onze hechtingsstijl zal dit beïnvloeden. We verkennen dit.
 • We onderzoeken ook overtuigingen die het rouwproces bemoeilijken waardoor het verlies een blijvende impact kan hebben op het dagelijks functioneren.
 • Ook kijken we naar gevoelens van spijt, schuld, woede, angst, schaamte die het rouwroces kunnen bemoeilijken, soms levenslang!
 • Er is dus soms ook ‘Unfinished Business’: onopgeloste conflicten welke verder stress blijven geven. Met oefeningen gaan we daarmee aan de slag.
 • En we kijken naar de betekeniswereld die uitgedaagd wordt door (ingrijpend) verlies. Soms vallen verlieservaringen buiten onze gekende referentiekaders en zingeving. Hoe kan jouw cliënt als rouwende verder?

Daarnaast trainen we onze compassionate presence als begeleider van rouw. Het vraagt in de eerste plaats om je eigen pijn (van verlies) te kunnen dragen en dit vindt zijn vervolmaking in het dragen van de pijn van de wereld. Dit vormt de basis van universele compassie.

Grote woorden, maar hoe gaat dit dan in de praktijk?

Met inzichten in de elementen van compassie, polyvagaal theorie, vernieuwende meditaties en dialoog oefeningen, trainen we onze compassievolle veerkracht. Je krijgt kort en krachtige inzichten in veilige hechting en hoe je 3 kernkwaliteiten kunt meenemen in je meditatie en trainerschap. Ze laten toe een veilige kwetsbare ruimte op te bouwen waar je contact kunt maken met lijden en verborgen lagen van lijden.

'Alles wat ontstaat, vergaat.
Iedere ontmoeting eindigt in een afscheid.
Wat een begin heeft, heeft een einde’.

Het zijn confronterende woorden van de Boeddha.
Ze ten harte nemen, is een daad van wijsheid en kan de kracht van je hart van compassie en veerkracht doen ontwaken in het midden van een zee van verdriet
~ David Dewulf ~

Programma van de opleiding

3 dagen opleidingsdagen online en 1 dag live in Bunnik

Dag 1, 3 en 4 van deze opleiding volg je live online via Zoom.

Dag 2 volg je op locatie en ontmoet je de opleidingsgroep in persoon om met specifieke oefeningen aan de slag gegaan waarvoor fysiek samenzijn een meerwaarde vormt.

Witte Huisjes
Kerkpad 3, 3981 EM Bunnik

Doelstellingen voor deze opleiding

Na de opleiding kan je een training/rouwgroep van 4 sessies begeleiden: rouw, verlies en verdriet.

Heb je meer inzichten in:

 • visie op rouw vroeger en nu
 • de impact van verlies op zelf en leven
 • de polyvagaaltheorie & rouw
 • veilige en onveilige hechting en de impact op rouw.
 • de hulp van mindfulness, zelfcompassie en compassie

Krijg je handvaten in de ondersteuning voor:

 • stresshantering bij verlies & emotieregulering
 • rouwverwerking & obstakels
 • identiteit voor, tijdens en na
 • betekenis vinden en her-orientatie in de wereld
 • is je compassievolle ‘presence’ en veerkracht versterkt.

Literatuur verplicht

 • Anders omgaan met verdriet ~ David Dewulf. Meer info en bestellen: klik hier

Literatuur aanbevolen

 • De weg van zelfcompassie ~ David Dewulf
 • Helpen bij verlies en verdriet ~ Manu Keirse 
 • Ze zeggen dat het over gaat ~ Johan Maes
 • Leven met wijsheid en compassie ~ David Dewulf

Live online - Blended - op locatie!

Kleine groepen

€ 1150 tot € 1350

Geaccrediteerd

sinds 2008 meer dan 2000 tevreden deelnemers