• Mindfulness opleidingen voor professionals,. Word mindfulness trainer met SeeTrue, dé opleider in mindfulness

  Mindful opvoeden

Opleidingsdagen mindful opvoeden

Voor trainers, coaches en begeleiders

Specificaties
Naam opleiding
Tweedaagse opleiding mindful opvoeden voor trainers
Data
NIEUWE DATA WORDEN GEPLAND
Tijd
9.30 - 17.00 uur
Locatie
Online
Opleider
Ylva Berg
Kosten
380 euro
Lange Traject
De opleiding telt voor twee dagen mee voor het Lange Traject.
Voorwaarden
voor deelneming
Dit event staat open voor mindfulness trainers, trainers in opleiding en hulpverleners. Minimaal een 8 weken mindfulness training is vereist voor deelname
Studiebelasting
Opleidingsbijeenkomsten: 14 uren

Na deze opleiding kan je de 4 weekse training "Mindful opvoeden voor ouders/opvoeders" geven!

Interview met de trainer Ylva Berg

De belangrijke thema’s tweedaagse opleiding

 • Ik als persoon ten opzichte van mindfulness en het thema mindfulness en opvoeden;
 • De integrale benadering toegepast op impulsreacties (indvidu), opvoedingsstijlen (gezin) en systemen (relatie met wereld). Bij jezelf en evolutie over de generaties heen;
 • Hoe je je als persoon en als trainer beweegt in dit complex geheel (binnen-buiten-zelf-wereld);
 • Groei en ontwikkeling van kinderen die zich in datzelfde complexe veld bewegen, in gezonde en uitdagende opvoedingssituaties;
 • Opvoeding en de paradox/continuüm van (integraal) leiden en volgen: eigen leiderschap opnemen en dit stimuleren bij kinderen, jongeren, ouders;
 • Integrale benadering - kijk op omgaan met spanning en conflict in jezelf en om je heen.
 • Verbind je inzichten die je haalt uit deze 2-daagse met je eigen trainings context.
 • Wat zou je verder willen ontwikkelen?
 • Welke keuzes wil je maken op korte en lange termijn?

Curriculum 4 weken training Mindful opvoeden voor ouders/opvoeders

Een blik op de 4 weekse training Mindful opvoeden die je aan kan gaan bieden aan ouders/opvoeders.

De training biedt opvoeders de passende tools waardoor ze beter kunnen opmerken en begrijpen wat er is en daarmee meer aanwezig kunnen zijn voor het kind. Dat betekent ook eerlijk kijken naar de eigen uitdagingen en naar de waarden van waaruit men wil leven. In de 4 weken training mindful opvoeden wordt aandacht besteed aan: 

 • het exploreren van de 3 (nauw aangrenzende) gebieden: - Het kind - de interactie ouder kind - de ouder als kind.
 • het oefenen van vaardigheden die de ouder helpen om zich af te stemmen op zichzelf en het kind en de interactie die er ontstaat.
 • het onderzoeken van eigen waarden en eigen overtuigingen van de ouder als uitgangspunt in het opvoedproces. En het vaardiger worden in het uitdragen hiervan.
 • basis mindfulness oefeningen en mindfulness oefeningen voor ouder en kind.

Kort en lang traject

Kleine groepen

€ 1150 tot € 1350

Geaccrediteerd

sinds 2008 meer dan 2000 tevreden deelnemers

STAP-budget