Skip to main content
 • Mindfulness opleidingen voor professionals,. Word mindfulness trainer met SeeTrue, dé opleider in mindfulness

  Mindful opvoeden

Opleiding mindful opvoeden

Voor trainers, coaches en begeleiders

Kom jij als trainer of professional ook vaak situaties tegen waarin ouders, leerkrachten of andere opvoeders er alleen voor staan in hun opvoedingssituaties? Het aantal bronnen van stress en de toenemende druk waar ze mee te maken hebben maakt dit zeker niet makkelijker.

Mindful opvoeden en integraal ouderschap betekent dat we samen op zoek gaan naar hoe we in verbinding blijven met elkaar op een manier die onze eigen unieke gaven en mogelijkheden en die van onze volgende generatie ruimte geeft en ondersteunt.

Specificaties
Data
17 en 24 juni 2024
Tijd
9.30 - 17.00 uur
Locatie
Online
Opleider
Ylva Berg
Kosten
475 euro
Lange Traject
De opleiding telt voor 1 dag mee in het Oude Lange Traject.
Voorwaarden
voor deelneming
Ervaring met mindfulness. Mindfulness basisopleiding aanbevolen (niet verplicht).
Studiebelasting
Opleidingsbijeenkomsten: 14 uren

Mindful opvoeden

Mindful opvoeden vraagt om authentiek en dus ook imperfect aanwezig te kunnen zijn, bereid om een manier van opvoeden te vinden die passend is voor elke unieke situatie. Vertrekkend vanuit de basisstructuur van de mindfulness trainingen (MBCT) en het theoretisch kader van integraal ouderschap, improviseren we met alle tools en meta-vaardigheden die je tot je beschikking hebt.

Een integrale benadering

Integraal ouderschap bouwt verder op de integrale theorie van Ken Wilber, die de gemeenschappelijkheid zocht tussen vele verschillende modellen en theorieën die ons helpen te begrijpen hoe we ons als mens individueel en collectief ontwikkelen.

We werken in deze opleiding met het AQAL-model en gaan uit van het principe van heelheid en verbondenheid van lichaam, emotie en geest van kind, ouder en begeleider met de wereld die ons omringt. We streven naar onvoorwaardelijke en diepe verbondenheid, waardoor begrip en helderheid groeit rond wat er nodig is in elke specifieke situatie.

Kids don’t care about the books we’ve read or intentions we have, but they care about the way we show up to them and the world.

Miriam Mason Martineau

De opleiding Mindful opvoeden

In deze professionele opleiding leer je hoe je als trainer of begeleider in je eigen kracht kan staan vanuit de essentie van mindfulness en integraal ouderschap. En hoe je van daaruit vervolgens ook ouders, leerkrachten en andere opvoeders in hun kracht kan zetten.

We nemen het artikel “Integral Parenting” van Miriam Mason Martineau en de fases van bewustwording van MBCT als uitgangspunt in deze nieuwe benadering van Mindful opvoeden. De oefeningen die je aangereikt krijgt komen uit methodische kaders die steeds vanuit mindfulness en de integrale benadering vertrekken, zoals Leadership Embodiment en Deep Democracy.

Deze actievere “mindful tools” laten ons toe om op een dieper niveau verbinding te maken met jezelf en met je collega-deelnemers in de groep. Je leert ook welke aanpak bij jou past om je trainerschap en belichaming van mindfulness in opvoedingssituaties nog verder te ontwikkelen.

Interview met de trainer Ylva Berg

Je ervaart...

 • hoe je de essentie van mindfulness en integraal opvoeden kan toepassen voor jezelf en kan overdragen aan ouders en andere begeleiders van kinderen
 • hoe je training kan geven aan ouders en begeleiders, zodat zij vervolgens kinderen en jongeren in hun kracht kunnen zetten.
 • hoe inspiratie en creativiteit opkomen als de collectieve intelligentie aangesproken wordt, en hoe je dit als trainer kan stimuleren
 • hoe je aan een veilig kader kan bouwen om -zelfs als trainer- imperfect te mogen zijn en met weerstand om te gaan
 • hoe het is om te experimenteren met de tools die voor jouw context passend zijn.

Kernthema’s in de opleiding zijn

 • Je eigen persoonlijke verhouding tot mindfulness en opvoeding.
 • Doorbreken van klassieke machtsverhoudingen: het spel van leiden en volgen.
 • Groei en ontwikkeling van ouders en kinderen in gezonde, uitdagende en traumatische opvoedingssituaties.
 • Omgaan met spanning en conflict in jezelf, en tussen ouder en kind.