Skip to main content
  • Lange traject: verdieping. Mindfulness opleidingen voor professionals,. Word mindfulness trainer met SeeTrue, dé opleider in mindfulness

    Lange traject: verdieping

Lange traject: verdieping

SeeTrue biedt een aantal opleidingen aan ter verdieping en verbreding van je kennis en vaardigheden als mindfulness trainer. Wij gaan er vanuit dat je als trainer nooit uitgeleerd bent.

Verbreding

Naast de MBCT en MBSR zijn er verschillende andere programma's zoals de Acceptance and Commitment Therapy, de Compassie Training en de Positieve Psychologie, waarin mindfulness een groot aandeel heeft.

Deze programma's kunnen vaak ook aanvullend zijn aan de MBCT/MBSR. Bestudering van deze broertjes en zusjes van het MBCT/MBSR programma dragen bij aan een beter begrip van mindfulness. Bovendien gaan ook deze opleidingen gepaard met het zelf ondergaan van oefeningen. Deze oefeningen zijn o.a. gericht zijn op het vergroten van commitment, het bewuster omgaan met denken en taal, het vergroten van (zelf) compassie, het ruimte maken voor dankbaarheid, het bevorderen van positieve emoties, etc.

Al deze programma's helpen om een betere mindfulness trainer te worden en om je begrip van mindfulness in een ruimere context te kunnen toepassen.

Verdieping

Het lang traject is een verdiepings-mogelijkheid van meer dan 30 dagen en geeft toegang tot de categorie 1 certificering van de VMBN. Daarnaast zijn er veel onderdelen van het lang traject los van dit certificeringstraject te volgen.

Een aantal opleidingen is specifiek gericht op verdiepen van specifieke vaardigheden zoals o.a.: Inquiry Intensive, Mindfulness en Weerstand of Mindfulness en Bewegen.

Daarnaast zijn er ook themadagen die gericht zijn op het vergroten van inzicht en kennis zoals o.a.: Psychologie voor trainers en Boeddhistische Psychologie. En dan zijn er nog de bijscholingen die gericht zijn op een speciale doelgroep zoals: Mindfulness en Ouderen, Mindfulness en Kinderen en Mindfulness en Burn-out.

Jouw Mindfulness

SeeTrue is heel dankbaar voor de tradities. Het Boeddhisme en de Vipassana hebben een belangrijk fundament gelegd voor de moderne mindfulness trainingen, evenals de cognitieve psychologie.

Daarbij bieden de MBSR en MBCT programma's een heel mooie structuur om mindfulness te trainen. Op deze fundamenten kan verder gebouwd worden en hieruit zullen hopelijk nieuwe en nog beter afgestemde programma's ontstaan. 

SeeTrue is geen voorstander van een conservatieve manier van omgaan met deze programma's, waarbij de handboeken als een strak protocol gehanteerd worden.

Wij geloven dat iedere trainer zijn eigen manier moet ontwikkelen om trainingen te begeleiden. Er bestaat ons inziens geen 'one size fits all'. Wij gaan er vanuit dat het belangrijkste cadeau dat je deelnemers meegeeft, is dat je jezelf mag zijn. En dat geldt dus ook voor de trainer. Dat betekent niet dat je kunt doen en laten wat je wilt, maar dat je de MBCT/MBSR programma's goed bestudeert, dat je je eigen patronen en beoefening goed leert kennen en dat je dan je dan geleidelijk aan je eigen stijl ontwikkelt.